รายงานคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

จัดเรียงตามลำดับของรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (สามารถกด Ctrl + F เพื่อค้นหาได้)

รายงานผลการเรียน

21931 85
21822 73
21866 53
21932 79
21933 99
21934 97
21935 80
21936 70
21937 83
21938 96
21939 83
21941 92
21942 92
21943 72
21944 91
21945 79
21946 79
21947 88
21948 91
21949 86
21950 85
21951 92
21952 99
21953 96
21954 90
21955 84
21957 92
21958 74
21959 91
21960 82
21961 87
21964 71
21965 83
21966 73
21967 90
21968 80
21969 92
21971 73
21972 93
21973 91
21974 68
21977 92
21978 63
21979 61
21980 93
21981 66
21982 85
21983 70
21984 71
21985 58
21988 74
21989 68
21990 70
21991 69
21992 63
21993 85
21994 80
21995 76
21996 58
21997 83
21998 79
21999 97
22000 75
22001 65
22002 64
22003 67
22004 62
22006 87
22007 94
22008 72
22009 78
22010 84
22011 94
22012 64
22013 75
22014 61
22015 76
22017 66
22018 69
22019 75
22020 56
22021 69
22022 64
22023 77
22024 75
22025 70
22026 76
22027 90
22029 69
22030 80
22031 91
22032 76
22033 79
22034 72
22036 82
22037 69
22038 62
22039 65
22040 62
22041 70
22042 65
22044 60
22045 66
22046 72
22047 88
22048 85
22049 67
22050 59
22051 70
22052 71
22053 67
22054 70
22055 64
22056 81
22057 59
22058 61
22059 56
22060 81
22063 61
22065 96
22066 93
22067 94
22068 63
22069 66
22070 68
22071 65
22073 94
22074 67
22075 77
22076 70
22077 63
22078 89
22079 72
22080 62
22081 80
22082 67
22083 78
22084 66
22085 95
22086 63
22088 71
22089 63
22091 71
22092 59
22093 71
22095 78
22096 68
22098 82
22099 73
22100 65
22101 62
22102 86
22103 75
22104 88
22105 71
22106 68
22107 89
22108 69
22109 81
22110 71
22111 79
22112 79
22113 64
22114 65
22115 75
22116 62
22117 71
22119 55
22120 57
22121 88
22122 70
22123 90
22124 73
22125 92
22126 90
22127 78
22128 71
22129 76
22130 74
22131 63
22132 61
22133 60
22134 60
22135 72
22136 80
22137 67
22138 81
22139 49
22140 94
22141 92
22142 71
22143 66
22144 71
22145 70
22146 85
22147 79
22148 76
22149 70
22150 90
22152 60
22153 82
22154 80
22155 69
22157 66
22158 77
22160 55
22161 92
22162 71
22163 74
22164 67
22165 98
22166 62
22167 67
22168 72
22169 80
22170 67
22171 86
22173 68
22174 61
22176 59
22177 86
22178 60
22179 97
22180 96
22181 90
22182 70
22183 87
22184 70
22185 94
22186 68
22187 71
22188 73
22189 77
22190 84
22191 63
22192 84
22193 82
22194 76
22196 92
22199 66
22200 64
22201 67
22203 63
22204 66
22205 61
22206 87
22207 68
22208 84
22209 75
22210 57
22211 94
22212 79
22213 71
22214 91
22215 76
22216 84
22217 61
22218 88
22220 71
22221 87
22222 75
22224 73
22225 65
22226 64
22227 59
22228 56
22229 83
22230 88
22231 63
22232 80
22233 72
22234 88
22255 89
22572 94
22573 81
22574 71
22575 84
22576 68
22586 71
22590 94
22591 67
22864 67
22865 73
22866 74
22867 79
22869 53
22871 73
23174 73
23175 75
23176 81
23177 98
23178 71
23179 93
23183 92

หนังสือวิทยาศาสตร์

เด็ก (เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลาย

หนังสือวิทย์ที่เหมาะสำหรับทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หนังสือวิทยาศาสตร์

สรุปช่วงคะแนนแยกเป็นห้องเรียน

  4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7    
  เทอม1 เทอม2 เทอม1 เทอม2 เทอม1 เทอม2 เทอม1 เทอม2 เทอม1 เทอม2 เทอม1 เทอม2 เทอม1 เทอม2 รวม ร้อยละ
80-100 26   15   35   7   14   3   6   106 36.05
75-79 3   10   5   8   4   3   2   35 11.90
70-74 5   12   4   3   11   14   6   55 18.71
65-69 0   5   1   11   5   12   10   44 14.97
60-64 0   0   0   11   5   11   10   37 12.59
55-59 0   0   0   3   4   0   7   14 4.76
50-54 0   0   0   0   0   0   2   2 0.68
ต่ำกว่า50 0   0   0   0   0   0   1   1 0.34
รวม 34   42   45   43   43   43   44   294 100.00

ข้อคิดจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นักเรียนพึงนำไปปฏิบัติ

         “ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม”
 

(พระราชดำรัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539)         “ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้ แล้วการทำงานของท่าน ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้ง ดังนั้นที่พูดกันว่า ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน”

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 กรกฎาคม 2519)

 

  สอนพิเศษ เรียนพิเศษพิษณุโลก