รายงานคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2562

จัดเรียงตามลำดับของรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (สามารถกด Ctrl + F เพื่อค้นหาได้)

รายงานผลการเรียน

 

21822 71
21866 52
21931 85
21932 76
21933 96
21934 94
21935 75
21936 72
21937 82
21938 95
21939 42
21941 87
21942 93
21943 73
21944 88
21945 80
21946 78
21947 84
21948 87
21949 79
21950 83
21951 88
21952 97
21953 95
21954 82
21955 87
21957 89
21958 80
21959 93
21960 75
21961 87
21964 72
21965 82
21966 67
21967 87
21968 77
21969 90
21971 71
21972 89
21973 92
21974 68
21977 84
21978 63
21979 60
21980 93
21981 62
21982 76
21983 66
21984 76
21985 55
21988 70
21989 70
21990 66
21991 68
21992 62
21993 85
21994 76
21995 76
21996 57
21997 78
21998 68
21999 96
22000 72
22001 59
22002 61
22003 66
22004 57
22006 83
22007 94
22008 67
22009 69
22010 83
22011 93
22012 63
22013 71
22014 58
22015 70
22017 59
22018 63
22019 77
22020 56
22021 65
22022 62
22023 74
22024 65
22025 77
22026 73
22027 81
22029 71
22030 74
22031 90
22032 77
22033 78
22034 67
22036 77
22037 67
22038 56
22039 62
22040 59
22041 65
22042 66
22044 55
22045 58
22046 68
22047 84
22048 87
22049 69
22050 58
22051 65
22052 70
22053 65
22054 68
22055 62
22056 83
22057 56
22058 61
22059 54
22060 79
22063 62
22065 93
22066 93
22067 91
22068 67
22069 66
22070 68
22071 62
22073 91
22074 73
22075 74
22076 68
22077 67
22078 89
22079 70
22080 60
22081 72
22082 71
22083 77
22084 61
22085 96
22086 56
22088 69
22089 65
22091 67
22092 58
22093 69
22095 79
22096 68
22098 77
22099 67
22100 64
22101 61
22102 86
22103 70
22104 82
22105 68
22106 65
22107 88
22108 66
22109 74
22110 68
22111 74
22112 84
22113 63
22114 59
22115 69
22116 61
22117 72
22119 53
22120 57
22121 82
22122 73
22123 89
22124 74
22125 85
22126 87
22127 77
22128 67
22129 76
22130 70
22131 65
22132 61
22133 54
22134 61
22135 63
22136 76
22137 62
22138 75
22139 50
22140 91
22141 86
22142 63
22143 61
22144 71
22145 69
22146 84
22147 73
22148 80
22149 66
22150 89
22152 62
22153 81
22154 75
22155 68
22157 69
22158 74
22160 54
22161 92
22162 69
22163 72
22164 59
22165 98
22166 62
22167 67
22168 71
22169 77
22170 64
22171 84
22173 67
22174 61
22176 64
22177 83
22178 54
22179 94
22180 95
22181 88
22182 71
22183 84
22184 68
22185 91
22186 68
22187 70
22188 69
22189 75
22190 83
22191 59
22192 75
22193 81
22194 73
22196 91
22199 63
22200 61
22201 68
22203 60
22204 62
22205 61
22206 80
22207 65
22208 77
22209 72
22210 57
22211 91
22212 72
22213 63
22214 87
22215 76
22216 87
22217 65
22218 85
22220 68
22221 88
22222 71
22224 80
22225 61
22226 66
22227 56
22228 58
22229 77
22230 86
22231 66
22232 74
22233 66
22234 81
22255 85
22572 91
22573 76
22574 69
22575 81
22576 64
22586 68
22590 89
22591 64
22864 65
22865 70
22866 70
22867 78
22869 51
22871 63
23174 73
23175 71
23176 73
23177 95
23178 64
23179 87
23183 92
23187 62

 

หนังสือวิทยาศาสตร์

เด็ก (เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลาย

หนังสือวิทย์ที่เหมาะสำหรับทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หนังสือวิทยาศาสตร์

สรุปช่วงคะแนนแยกเป็นห้องเรียน

  4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7    
  เทอม1 เทอม2 เทอม1 เทอม2 เทอม1 เทอม2 เทอม1 เทอม2 เทอม1 เทอม2 เทอม1 เทอม2 เทอม1 เทอม2 รวม ร้อยละ
80-100 26   15   35   7   14   3   6   106 36.05
75-79 3   10   5   8   4   3   2   35 11.90
70-74 5   12   4   3   11   14   6   55 18.71
65-69 0   5   1   11   5   12   10   44 14.97
60-64 0   0   0   11   5   11   10   37 12.59
55-59 0   0   0   3   4   0   7   14 4.76
50-54 0   0   0   0   0   0   2   2 0.68
ต่ำกว่า50 0   0   0   0   0   0   1   1 0.34
รวม 34   42   45   43   43   43   44   294 100.00

ข้อคิดจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นักเรียนพึงนำไปปฏิบัติ

         “ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม”
 

(พระราชดำรัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539)         “ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้ แล้วการทำงานของท่าน ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้ง ดังนั้นที่พูดกันว่า ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน”

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 กรกฎาคม 2519)

 

  สอนพิเศษ เรียนพิเศษพิษณุโลก