บลจ.กรุงไทยแนะ ทองผันผวน โยกลงทุน

ไหนๆก็พูดถึงเรื่องทองกันแล้ว ขอต่อด้วยข่าวสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมทองคำกันนะครับ
ในช่วงเวลานี้ ราคาทองคำปรับตัวลดลง จึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับการลงทุนในระยะยาว บริษัทจึงได้จัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ (KT-GOLD) และกองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-GOLDRMF) โดยลงทุนทุกๆ100,000 บาทรับหน่วยลงทุนกองทุน KT-GOLDเพิ่ม100 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 มิถุนายน 2556 และจะต้องถือหน่วยลงทุนไว้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หลังจากนั้นบริษัทจะจ่ายหน่วยลงทุน KT-GOLD ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 ลูกค้าที่สนใจซื้อ KT-GOLDRMF สามารถซื้อผ่านบัตรเครดิตเคทีซีได้อีกด้วย โดยกองทุนดังกล่าวลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust พร้อมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่าย 2กองทุนตราสารหนี้ สำหรับลุกค้าที่ต้องการล็อกผลตอบแทน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 73 ( KTSUPB 73 ) เสนอขายวันที่ 13 -19 กุมภาพันธ์ 2556 อายุโครงการ 6 เดือน มูลค่า 7,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ 60 %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ประกอบด้วย เงินฝากประจำ Union National Bank , เงินฝากประจำ Abu Dhabi Commercial Bank , ECP ค้ำประกันโดย SBER Bank , MTN ออกโดย Banco Santander Brazil S.A. ส่วนที่เหลือลงทุนในหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงินของสถาบันการเงินและบริษัทเอกชน โดยผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนประมาณ 3.00%ต่อปี

พร้อมทั้งยังอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายรอบใหม่ (Roll Over ) ของกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6เดือน 5 (KTSIV6M5) ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 อายุโครงการ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ โดยลงทุนในเงินฝากของธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน ในสัดส่วน 43%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหุ้นกู้ / ตั๋วแลกเงิน ของสถาบันการเงิน/ บริษัทเอกชน ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนประมาณ 2.80%ต่อปี

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ประเภท 6 เดือนอยู่ระหว่าง 1.95 – 2.80 % สำหรับธนาคารขนาดเล็กอยู่ที่ประมาณ 2.00 – 3.30% ทั้งนี้ กองทุนที่บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่าย อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสูงกว่า อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และไม่เสียภาษีอีกด้วย

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับนักลงทุนนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกว่า การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงในตัวเองอยู่แล้ว สติและความรู้ของทุกคน จะทำให้เราไม่ขาดทุน ทั้งเรื่องเงินทองและชีวิตครับ

Comments

comments