4 วิธีเพิ่มโอกาสทำกำไรในหุ้น

กสิกรไทยแนะ 4 วิธีเพิ่มโอกาสทำกำไรในหุ้น

moneyการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหุ้น มีอัตราผลการตอบแทนสูง Money & Wealth ฉบับที่ 119 เดือนมีนาคม 2556 ได้ลงบทความเกี่ยวกับวิธีการลงทุนในหุ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนให้เอาชนะผลตอบแทนของตลาดได้

1. ศึกษาข้อมูลของกิจการก่อนซื้อหุ้นเพื่อเป็นเจ้าของกิจการนั้น   ก่อนที่จะลงทุนในหุ้น ควรศึกษาถึงภาพรวมของเศรษฐกิจ รวมถึงปัจจัยบวกและลบของอุตสาหกรรมของหุ้นที่สนใจลงทุน สิ่งที่สำคัญคือต้องศึกษาของตัวกิจการของหุ้นที่จะเลือกซื้อเข้ามาในพอร์ตลงทุน ข้อมูลต่างๆสามารถหาดูได้จากแบบรายงาน 56-1 หรือรายงานประจำปีที่ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

2. ไม่ทำรายการซื้อขายหุ้นบ่อย
เพราะการซื้อขายบ่อย จะต้องเสียค่าธรรมเนียม รวมถึงภาษีมากขึ้นด้วย การลงทุนในระยะยาวทำให้ประหยัดค่าธรรมเนียม และไม่ต้องติดตามราคาขึ้นลงบ่อยจนเกินไปด้วย

3. อย่ายึดมั่นกับราคาในอดีตมากเกินไป
การขึ้นลงของราคาหุ้น จะขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทและความคาดหวังของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนควรจะพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมในขณะนั้น รวมทั้งความคาดหวังของกำไรของบริษัทในอนาคตเป็นหลัก

4. สร้างระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- กระจายความเสี่ยงด้วยการถือหุ้นหลายตัว
- แบ่งการลงทุนเป็นชุดๆ
- เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรสูง มีการจ่ายปันผลสูง

ต้องขอบคุณ ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาการเงินส่วนบุคคล ธนาคารกสิกรไทย และMoney & Wealth ฉบับที่ 119 ซึ่งท่านสามารถอ่านฉบับสมบูรณ์ได้จากนิตยสารดังกล่าวครับ

Comments

comments