มองหาโบรกเกอร์ดีๆ ก่อนลงทุนให้เงินงอกเงย

bkในวิธีการลงทุนให้เงินงอกเงยนั้น แต่ละคนก็มีกรรมวิธีที่ต่างกันไปตามความเสี่ยงที่จะรับได้ ซึ่งบางคนอาจจะเลือกการฝากประจำ หรือลงทุนด้วยกองทุน ส่วนผู้ที่คิดว่าน่าจะทำกำไรได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็อาจจะเลือกลงทุนในหุ้นก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามคำเตือนที่ว่า การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจยังคงใช้ได้เสมอ

การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือที่เรียกกันติดปากว่าหุ้น ก็มีขั้นตอนที่คล้ายๆกับกองทุน เพียงแต่ว่า เราจะต้องตัดสินใจซื้อขายรายตัวเอง ส่วนกองทุนจะมีผู้จัดการกองทุนและทีมงานดูแลให้เรา (จึงต้องมีค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน)

ในการนี้ แมงเม่าปีกอ่อน ก็หาญกล้าไปพบกับความท้านทายที่ยิ่งใหญ่ แต่… สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์เสียก่อน (ไม่เหมือนกองทุน ซึ่งไปซื้อที่ธนาคารได้เลย) โดยข้อมูลเบื้องต้นจาก setteade มีดังต่อไปนี้ครับ (รบกวนตรวจสอบความเป็นปัจจุีบันกับทางโบรกเกอร์อีกครั้งนะครับ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

รายชื่อโบรกเกอร์ นายหน้าค้าหุ้น ทั้งหมด และ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

AFC
บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
ชื้อ- ขาย : Gold Futures
ค่ าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 02-633-5299
อีเมล: Customer_services@ausirisfutures.com
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, OneClick

AIRA
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2684-8880
อีเมล: etrade@aira.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

ASP
บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2680-1000
อีเมล: support@asiaplus.co.th
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming

BLS
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ไม่มีขั้นต่ำสำหรับบัญชี Cash balance
โทรศัพท์: 02-618-1111
อีเมล: cust_service@bualuang.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

CIMBI
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ไม่มีขั้นต่ำถ้าใช้ ATS ขั้นต่ำ 50 บาท ถ้าไม่ใช้ ATS
โทรศัพท์: 0-2627-3100
อีเมล: customerservices@ssec-online.com
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming

CIMBS
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ไม่มีขั้นต่ำ
โทรศัพท์: 0-2261-7373 ext. 5801 – 05
อีเมล: bk.internet@cimb.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

CGS
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2205-7111
อีเมล: cgsetrade@sec.countrygroup.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

Classic Gold
บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
ชื้อ- ขาย : Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 0-26180808
อีเมล: info@classicgoldfutures.co.th
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, OneClick

CNS
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2638-5500
อีเมล: info.cns@th.nomura.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

DBS VICKERS
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 02-657-7799
อีเมล: dbsvonline@th.dbsvickers.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

FNSYRUS
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2660-5484-7
อีเมล: internettrading@fnsyrus.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

GLOBLEX
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2672-5999 ต่อ 5820, 5821
อีเมล: emarketing.gbx@globlexsecurities.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

GTWM
บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ชื้อ- ขาย : Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 0-26739911
อีเมล: online@gtwm.co.th
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, OneClick

Hua Seng Heng
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 0-22382288
อีเมล: -
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, OneClick

IVG
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ
โทรศัพท์: 0-2658-5800 ต่อ 239
อีเมล: info@ivglobal.co.th
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

MBKET
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 02-658-5050
อีเมล: clientservice@maybank-ke.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

KGI
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 02-658-8777
อีเมล: TradingSupport@kgi.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

KIATNAKIN
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2680-2888
อีเมล: customerservices@kks.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

KS
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ผ่านผู้จัดการเงินทุน บุคคล 100 บาท / วัน , ผ่าน K-Cyber Trade 50 บาท / วัน
โทรศัพท์: 0-2696-0011
อีเมล: ks.cs@kasikornsecurities.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

KSS
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 02-659-7777
อีเมล: itrade@krungsrisecurities.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

KTBST
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: -
โทรศัพท์: 0-2648-1111
อีเมล: -
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

KT ZMICO
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 02-695-5559
อีเมล: onlinebroking@ktzmico.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

MTS
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
ชื้อ- ขาย : Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 0-22225959
อีเมล: gfsupport@mtsgold.co.th
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, OneClick

OSK
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ
โทรศัพท์: 0-2200-2000
อีเมล: -
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

PHATRA
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2305-9559
อีเมล: direct@phatrasecurities.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

PHILLIP
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 0-2635-3123
อีเมล: poems@phillip.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

SCBS
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2949-1234
อีเมล: scbsonline@scb.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

THANACHART
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2217-8900
อีเมล: internet@thanachart.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

TISCO
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ไม่มีขั้นต่ำ
โทรศัพท์: 0-2633-6430
อีเมล: tiscoetrade@tisco.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

TRINITY
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โทรศัพท์: 0-2670-9100
อีเมล: ebs@trinitythai.com
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

UOBFT
บริษัท ยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด
ชื้อ- ขาย : อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 0-22132611
อีเมล: yourfutures@uob.co.th
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, OneClick

UOBKHST
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
โทรศัพท์: 0-2659-8222
อีเมล: utrade@uobkayhian.co.th
บริการ Settrade: Streaming Pro, iPhone&iPad, Streaming-D, Streaming, OneClick

YLG
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
ชื้อ- ขาย : หุ้น , อนุพันธ์, Gold Futures
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: N/A
โทรศัพท์: 0-26775520
อีเมล: -
บริการ Settrade: iPhone&iPad, Streaming-D, OneClick

กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางโบรกเกอร์อีกครั้ง

ข้อมูลจาก http://www.settrade.com/C00_BeginnerRedirect.jsp?txtPage=beginnerZone/th/beginner-broker-list.html

Comments

comments