เครื่องหมายต่างๆที่เกี่ยวกับหุ้น

imagesสำหรับมือใหม่หัดเล่นหุ้น หรือกองทุนรวม อาจเกิดข้อสงสัยว่า ทำไม หุ้นบางตัว ถึงมีเครื่องหมายเหล่านี้ขึ้น เช่น XD , XM ซึ่งถ้าขึ้น XD นี่ผู้ถือหุ้นก็จะดีใจออกหน้าออกตาเล็กน้อย เพราะนั่นหมายถึง “เงินปันผล” กำลังจะมา แหมๆๆๆ ก็เงินมันกำลังงอกเงยขึ้นมานี่นา ใครบ้างจะไม่ดีใจ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าถือหุ้นก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ไว้จำนวนกี่หุ้น เพราะจำนวนเงินปันผลก็ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยหุ้นที่คุณถืออยู่ไว้ด้วย

เอาหละครับ มาดูความหมายของเครื่องหมายต่างๆที่ปรากฏใน settrade กันครับ

เครื่องหมาย XD (Excluding Dividend): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
เครื่องหมาย XR (Excluding Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
เครื่องหมาย XW (Excluding Warrant): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
เครื่องหมาย XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
เครื่องหมาย XT (Excluding Transferable Subscription Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
เครื่องหมาย XI (Excluding Interest): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
เครื่องหมาย XP (Excluding Principal): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
เครื่องหมาย XA (Excluding All): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
เครื่องหมาย XE (Excluding Exercise): แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
เครื่องหมาย XM (Excluding Meetings): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
เครื่องหมาย XN (Excluding Capital Return): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
เครื่องหมาย XB (Excluding Other Benefit): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้
- สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
- สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
- สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
- สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ

ขอบคุณข้อมูลจาก settrade ครับ

ขอเป็นกำลังใจ ให้พี่น้องทุกท่านเงินงอกเงย กันเยอะๆนะครับ

Comments

comments