กฎหมาย FATCA มีผลต่อตัวนักลงทุนอย่างไร (รวมถึงคนที่ทำ adsense)

เรื่องนี้ เป็นข้อสงสัยมานานแล้วว่า คนที่ทำ google adsense จะได้รับผลกระทบจากกฎหมาย FATCA หรือไม่ เพราะเงินที่ได้ตอบแทนมา เป็นเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผมพยายามหาคำตอบจากหลายแหล่ง เพื่อตอบข้แสงสัยของตนเอง แต่ก็ยังไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจนของข้อมูลที่ได้มา กลัวว่า เวลาได้เงินมา จะต้องทำอย่างไรดี (จินตนาการว่า FBI จะมาล๊อคตัวคนที่ทำ Adsense ไปโน้น) ในเมื่อเป็นอย่างนี้ จึงได้ไปรบกวนพี่ตู่ วรวรรณ ธาราภูมิ CEO คนสวยจาก บลจ. บัวหลวงได้คำตอบดังนี้ครับ

กฎหมาย FATCA มีผลต่อตัวนักลงทุนอย่างไร
——————————————–
ถามว่า …. กฎหมาย FATCA มีผลต่อตัวนักลงทุนอย่างไร และถ้าสมมุติ ผมได้เงินจาก adsense โอนเข้าธนาคาร จะมีผลต่อตัวผมหรือไม่ครับ ต้องแจ้งภาษีให้ทางโน้นทราบหรือไม่ครับ

พี่สุธีร์ Comopliance Head ช่วยตอบให้ว่า ….
————————————————-
หากท่านมิได้มีข้อมูลใดๆ เชื่อมโยงว่าเป็นบุคคลสหรัฐ ก็จะไม่มีผลกระทบใดๆ จากกฎหมาย FATCA ทั้งสิ้นครับ

FATCA เป็นกฎหมายซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของบุคคลชาวสหรัฐ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งมีการทำธุรกรรมหรือลงทุนอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกฎหมายนี้จะบังคับให้สถาบันการเงินต่างๆ ต้องส่งข้อมูลของบุคคลสหรัฐที่มีรายได้นอกประเทศให้กับกรมสรรพากรของสหรัฐ

ถ้าสถาบันการเงินใดไม่ให้ความร่วมมือ ก็จะมีผลกระทบเกิดขึ้นกับเงินของสถาบันการเงินนั้นที่ไปลงทุนในสหรัฐ จึงเป็นเหตุให้สถาบันการเงินต่างๆ ต้องมีแบบฟอร์มให้ลูกค้ากรอกเพื่อให้ข้อมูลแสดงถึงความเชื่อมโยงกับสหรัฐ หากมีข้อมูลปรากฎว่ามีความเชื่อมโยง สถาบันการเงินนั้นๆ ก็จะส่งข้อมูลของลูกค้ารายนั้นให้กับกรมสรรพากรของสหรัฐ แต่หากไม่มีข้อมูลใดๆ เชื่อมโยงเลย ก็จะไม่มีการส่งข้อมูลใดๆ ให้

ชัดเจนครับ เราเป็นคนไทย เลยไม่มีผลใดๆกับกฎหมายนี้ แต่อาจต้องมีการแจ้งข้อมูลเมื่อทางหน่วยงานต่างๆ ต้องการ

ทางเงินงอกเงย ต้องขอกราบขอบพระคุณที่ตู่อย่างสูงครับ ทั้งๆที่ท่านแทบไม่มีเวลาว่างเลย

ช่วงนี้ เรารักคนชื่อ “ตู่” จัง อิอิ

Comments

comments