การเพิ่มทุนกองทุน มีผลดี ผลเสียอย่างไร

bblam04ทุกวัน เงินงอกเงย จะเข้าไปตามเว็บของ บลจ. ต่างๆ เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และนำข้อมูลมานำเสนอใน เงินงอกเงย แห่งนี้ด้วย แต่เมื่อเข้าไปของ บลจ.บัวหลวง bblam จึงได้พบข่าวแจ้งว่า กองทุนบัวหลวงเพิ่มทุน 3 กองทุนรวด “BFIXED- BSIRICG- BSIRIRMF” จึงเกิดข้อสงสัยว่า จะมีผลดีผลเสียอย่างไร มีผลต่อหน่วยลงทุนของเราหรือไม่ จึงได้ไปกราบรบกวนพี่ตู่คนสวยอีกแล้ว แม้ท่านจะไม่ว่า แต่ด้วยความที่เป็นผู้มีจิตใจงดงาม ก็ตอบคำถามให้ (สัญญาครับ ว่าถ้าไม่สุดๆจริงจะไม่ถาม เพราะเกรงใจมากๆเหมือนกันครับ) เลยเอามาเผยแพร่ในที่นี่ครับ

การเพิ่มทุนกองทุน มีผลดี ผลเสียอย่างไร
———————————–
ถามว่า ….

กองทุนบัวหลวงเพิ่มทุน 3 กองทุนรวด “BFIXED- BSIRICG- BSIRIRMF” การเพิ่มทุน มีผลดี ผลเสียต่อตัวผู้ลงทุนหรือกองทุนอย่างไรครับ

เสกสรร ช่วยตอบมาให้ว่า …. (เพราะพี่ตู่ตอบคำถามในนี้ที่มีมามากๆ ไม่ไหว)
———————-
การเพิ่มทุนของกองทุนคือการขอขยายขนาดกองทุนเพื่อรองรับเงินลงทุนจากผู้สนใจ โดยปกติกองทุนเปิดจะขอยื่นจดทะเบียนกับ สำนักงาน ก.ล.ต.ไว้ และมีกำหนดขนาดกองทุน เช่น 2,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาท ซึ่งเวลาเราจะคิดว่ามีลูกค้าเต็มขนาดกองทุนหรือยัง เราจะคิดจากจำนวนหน่วย X ราคาพาร์ที่เสนอขาย (ปกติจะ 10 บาท)

ดังนั้น ขนาดกองทุน 5,000 ล้านบาท ก็หมายถึงกองทุนนี้สามารถรองรับผู้ลงทุนเข้าซื้อได้ 500 หน่วย (พาร์ 10 บาท) ถ้าผู้ลงทุนสนใจมาก จนซื้อใกล้ๆ เต็ม 500 หน่วย บลจ.ก็จะยื่นขออนุมัติ กลต. เพื่อขยายขนาดกองทุนออกไปครับ

กองทุนที่ขอเพิ่มทุนนั้นแสดงว่ามีผู้ลงทุนสนใจลงทุนเข้ามาซื้อมาก จำนวนหน่วยถึงเพิ่มขึ้น เพราะได้รับความนิยม มีผู้ลงทุนเชื่อมั่น พอใจที่จะลงทุนด้วย สะท้อนถึงความเชื่อถือของผู้ลงทุนที่มีต่อกองทุนนั้นๆ ซึ่งอาจจะเพราะกองทุนมีผลการดำเนินงานดี ผู้ลงทุนไว้ใจผู้จัดการกองทุน หรือกองทุนมีนโยบายตรงใจกับผู้ลงทุนจำนวนมาก

คงมีคำถามว่าแล้วทำไมต้องกำหนดขนาดกองทุนไว้ด้วย ในเมื่อขอเพิ่มได้เรื่อยๆ คำตอบคือเป็นเรื่องการควบคุมในภาพรวมมากกว่าครับ เช่น ป้องกันมิให้กองทุนมีขนาดใหญ่เกินไปจนส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เช่น กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีจำนวนบริษัทและจำนวนหุ้นในตลาดไม่มาก และผู้จัดการกองทุนก็ต้องคัดเลือกหุ่นที่จะลงทุนด้วย ทำให้หุ้นที่จะลงทุนได้มีน้อยลงไปอีก ถ้าไม่กำหนดขนาดกองทุนไว้ อาจมีเงินลงทุนเข้ามามากเกินหุ้นดีๆ ที่ผู้จัดการกองทุนอยากลงทุนก็ได้ (หากเราจดทะเบียนกองทุนให้ใหญ่เกินไปเพราะโลภ)

สำหรับกองทุนที่ไปลงทุนต่างประเทศ การกำหนดขนาดกองทุนก็เป็นช่องทางที่ ธปท. ใช้ควบคุมปริมาณเงินไหลออกได้ทางหนึ่ง

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนกองทุน ไม่มีผลเรื่อง Dilutuion Effect

ชัดเจน และสร้างความเข้าใจกับผู้ลงทุนได้นะครับ

Comments

comments