ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน FETCO NIDA Investor Sentiment Index

ได้เห็นข้อมูลนี้ใน facebook ส่วนตัวของพี่ตู่ วรวรรณ ธาราภูมิ เลยขอนำเสนอกับทุกท่านครับ

ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน FETCO NIDA Investor Sentiment Index
กุมภาพันธ์ 2558
——————————————————————————-
อีก 3 เดือนข้างหน้าทิศทางตลาดทุนยังอยู่ในกรอบทรงตัว (Neutral) แต่มีสัญญาณฟื้นตัวขึ้น
.
ภาพรวม
ทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยมองว่าอีก 3 เดือนข้างหน้าตลาดทุนจะมีแนวโน้ม ทรงตัว ในขณะที่กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีเชื่อมั่นต่อทิศทางตลาดทุนไทยมากที่สุด
ทิศทางความเชื่อมั่นตลาดทุนรายกลุ่มมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับดัชนีฯ ในเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างประเทศชัดเจนมากขึ้น
แม้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะมองว่าอีก 3 เดือนข้างหน้าทิศทางตลาดทุนไทยจะทรงตัว โดยกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์กลับมองว่าตลาดทุนจะร้อนแรง แต่ดัชนีความเชื่อมั่นในทุกกลุ่มนักลงทุน มีปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน โดยปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนในกลุ่มนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ
.
ความเชื่อมั่นทิศทางตลาดทุน แยกตามประเภทนักลงทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้า
รายย่อยส่วนใหญ่มองว่าทิศทางตลาดทุนจะ ทรงตัว
เกินกว่าครึ่งของกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์คาดว่าจะ ร้อนแรง
สถาบันในประเทศมองว่า จะ ทรงตัว
สถาบันต่างประเทศส่วนใหญ่มองว่าจะ ทรงตัว โดยส่วนหนึ่งยังมองว่าตลาดจะร้อนแรง
.
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้า
รายย่อย มีความกังวลต่อเศรษฐกิจในประเทศ และสถานการณ์ต่างประเทศเป็นหลัก รองลงมาคือ นโยบายเศรษฐกิจ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ต่างประเทศมากที่สุด รองลงมาคือ เศรษฐกิจในประเทศ และนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
สถาบันในประเทศ ให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ต่างประเทศมากที่สุด รองลงมาคือ เศรษฐกิจในประเทศ
สถาบันต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจในประเทศ สถานการณ์ต่างประเทศ และ นโยบายเศรษฐกิจเป็นหลัก
.
หมวดอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนมากที่สุด ในอีก 3 เดือนข้างหน้า
รายย่อยเชื่อว่า อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง น่าลงทุนที่สุด รองลงมาคือ ธุรกิจการเงิน และเทคโนโลยี ในสัดส่วนเท่ากัน
กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
สถาบันในประเทศ ต่างจากกลุ่มอื่น โดยเกินครึ่งเชื่อว่า เทคโนโลยี น่าลงทุนมากที่สุด
สถาบันต่างประเทศ เชื่อว่าการลงทุนในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง น่าลงทุนที่สุด รองลงมาคือธุรกิจการเงิน
.
หมวดอุตสาหกรรมที่ไม่น่าลงทุนมากที่สุด ในอีก 3 เดือนข้างหน้า
รายย่อยเชื่อว่า ทรัพยากร ไม่น่าลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือเกษตรกรรม และเทคโนโลยี
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มองว่า ด้านการบริการ ไม่น่าลงทุนที่สุด รองลงมาคือ เกษตรกรรม และ ทรัพยากร ไม่น่าลงทุนในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
สถาบันในประเทศส่วนใหญ่เห็นว่า ทรัพยากร ไม่น่าลงทุนมากที่สุด
สถาบันต่างประเทศ ไม่สนใจลงทุนในหมวดทรัพยากร และ บริการ มากที่สุด

ขอบพระคุณที่ตู่ วรวรรณ  ธาราภูมิ CEO บลจ.บัวหลวง ด้วยนะครับ

Comments

comments