เริ่มออมเงินทำอย่างไร

วันนี้ได้เห็น info ของ scb แล้ว เป็นอีกสิ่งที่อยากจะทำเป็นโปสเตอร์เอามาแปะข้างผนังห้องเรียนให้เด็กๆได้อ่านทุกวัน เพราะเรื่องของการออมถือเป็นสิ่งสำคัญของคนไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้เราดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักออม

บางคนกว่าจะเริ่มอยากออมได้ ก็ต่อเมื่อเกิดปัญหาแล้วมีคสวามจำเป็นต้องใช้เงินเยอะๆ จึงมานั่งนึกเสียใจว่า ทำไมถึงไม่มีเงินมากๆ

คำถามที่มักจะเจอบ่อยๆคือ เริ่มออมเงินทำไง เริ่มเก็บเงินทำไง เริ่มลงทุนยังไง เริ่มเล่นหุ้นทำไง เริ่มซื้อกองทุนทำไง ซึ่งเป็นคำถามที่ดีกว่าการที่เปลี่ยนจากคำว่า “ทำไง” เป็น “ทำไม” เพราะนั่นคือการที่ปิดหนทางความปลอดภัย และความมั่นคงทางการเงินของคุณในอนาคต

580830b

ผมบอกให้น้องที่มาฝึกสอนว่า ให้เริ่มจากการที่เราจดบันทึกรายรับรายจ่ายก่อน แยกค่าใช้จ่ายประจำที่จำเป็นต้องจ่าย เช่น ค่าบ้าน ค่าไฟ โดยกำหนดค่าประมาณจากสถิติที่เคยจ่ายมา จากนั้นให้ดูว่าเงินส่วนที่เหลือมีจำนวนเท่าไร และหารจำนวนวัน พยายามควบคุมอย่าใช้ให้เกินจำนวนนั้นๆ

ลองทำดูนะครับ เอาแค่บันทึกรายรับรายจ่าย คุณก็จะรู้ว่า เงินของคุณ รั่วไปกับอะไรที่ไม่จำเป็นบ้าง

การประหยัด ไม่ใช่ขี้เหนียว แต่เราต้องแบ่งเก็บไว้เผื่อฉุกเฉิน เมื่อมีความปลอดภัยแล้ว จึงนำส่วนที่ปลอดภัยมาลงทุนนะครับ

 

Crภาพจาก : facebook.com/scb.thailand

Comments

comments