FTSE มีการประกาศทบทวนดัชนีรอบใหม่

FTSE มีการประกาศทบทวนดัชนีรอบใหม่ : ซึ่งพบว่ารอบนี้หุ้นไทยถูกเพิ่มน้ำหนักใน FTSE-ALL World จาก 0.25% สู่ 0.36% หรือเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยใน FTSE EM จาก 2.78% สู่ 3.93% หรือคิดเป็นเม็ดเงินไหลเข้าสูงราว 1.36พันล้านเหรียญฯ หรือราว 4.7หมื่นล้านบาท
โดยรายละเอียดของการ Rebalance ที่จะมีผลวันที่ 16 กย 2016 มีดังนี้
1) FTSE Large Cap: เข้า SCC (NVDR), KBANK (NVDR) / ออก ไม่มี
2) FTSE Mid Cap เข้า BEM / ออก ไม่มี 3) FTSE Small Capเข้า GPSC, VIBHA, IMPACT/ ออก BEM, THRE
4) FTSE All-World เข้า SCC (NVDR), KBANK (NVDR), BEM / ออก ไม่มี
5) FTSE AllCap เข้า SCC (NVDR), KBANK (NVDR), GPSC, VIBHA, IMPACT/ ออก THRE
ส่วนการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนของ FSTE ที่เกิน 18ล้านเหรียญฯ มี 17 บริษัท คือ SCC(NVDR) ราว 284ล้านเหรียญฯ , PTTราว 192ล้านเหรียญฯ, KBANK(NVDR)ราว 164ล้านเหรียญฯ, SCBราว 131ล้านเหรียญฯ, BDMSราว 110ล้านเหรียญฯ, CPNราว 66ล้านเหรียญฯ, BEMราว 61ล้านเหรียญฯ, KTBราว 52ล้านเหรียญฯ, MINTราว 49ล้านเหรียญฯ, CPALLราว 45ล้านเหรียญฯ, CPFราว 36ล้านเหรียญฯ, BANPUราว 27ล้านเหรียญฯ, LHราว 25ล้านเหรียญฯ, RATCHราว 22ล้านเหรียญฯ, INTUCHราว 20ล้านเหรียญฯ, PTTGCราว 20ล้านเหรียญฯ และ HMPROราว 18ล้านเหรียญฯ

Comments

comments