ตัวแทนประกันชีวิตไม่น่าไว้ใจ

ทุกคนมีสังกัด มีองค์กร มีแหล่งกำเนิด

เราพึงสำนึกว่า เราจะต้องไม่ทำให้สิ่งที่เรารักเสียชื่อเสียง

มีประเด็นหนึ่งว่าตัวแทนประกันชีวิตของ บ. แห่งหนึ่ง รับเงินค่าเบี้ย แล้วไม่นำส่ง จนกระทั้งมีหนังสือทวงว่าไม่ได้จ่ายเบี้ย

ขอพูดในฐานะที่ทำประกันนะครับ
1. ก่อนเซ็นเอกสารทำ ให้ถามข้อตกลงทุกอย่างอย่างชัดเจน และให้ตัวแทน เขียนให้เลยว่า ตกลงทำอะไรบ้าง

2. การจ่ายเงิน ต้องได้รับใบเสร็จ ของ บ. ที่ผมทำ ...Read more...

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา ล่าสุด!!!

วันนี้ พี่ตู่ วรวรรณ ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการภาษีบุคคลธรรมดา อันใหม่ล่าสุด ที่จะมีผลบังคับใช้ปีภาษี 2560 (เริ่มปีหน้า ปีนี้ยังเหมือนเดิมก่อน) ข้อมูลมีดังนี้ครับ

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
——————————————————-

19 เมษายน 2559 ครม.มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

1. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ ...Read more...

ตราสารอนุพันธ์หุ้น Warrant

เป็นเครื่องมือในการประกันความเสี่ยง คือราคาขึ้น – ลง ของหุ้นแต่ละตัว

แต่มีนักลงทุนบางส่วนใช้เป็นเครื่องมือในการทำกำไรรายวัน

อนุพันธ์ (Derivatives) ที่ซื้อขายในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ ฟิวเจอร์ส (Futures) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และออปชัน (Options) หรือสัญญาใช้สิทธิ ซึ่งจุดเด่นของอนุพันธ์คือ มีโอกาสได้กำไรสูงมาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาสขาดทุนสูงมากเช่นกัน ดังนั้น ก่อนลงทุนในอนุพันธ์ ...Read more...

forex คืออะไร

Forex (Foreign Exchange)  คือ อะไร

เป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล หรือ Foreign Exchange Market จะเรียกโดยย่อว่า FOREX

บางคนอาจกล่าวว่า เป็นการเล่นกับค่าเงินนั้นเอง มีคนเขียนหนังสือว่า forex เป็นเครื่องมือที่สร้างเงินได้เร็วและแรง แต่ก็มีคนบอกว่า อาจเสี่ยงต่อการขาดทุนได้เร็วและแรงเช่นเดียวกัน

มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด
start2web ...Read more...

ตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์

ตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Derivatives)

เป็นกลุ่มสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในวัตถุดิบต่างๆที่นำมาผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค โดยแบ่งออกเป็น

  1. สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง กาแฟ ถั่วเหลือง ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ
  2. สินค้าประเภทโลหะมีค่า เช่น ทองคำ เงิน ทองแดง ดีบุก อลูมิเนียม ฯลฯ
  3. สินค้าประเภทพลังงาน เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม ...Read more...

หุ้นเน้นมูลค่า (หุ้น value investing , VI )

หุ้นเน้นมูลค่า (หุ้น value investing , VI )

เป็นผู้ลงทุนหุ้นที่มีการซื้อขายไม่บ่อย มีการวิเคราะห์บัญชีของบริษัท คำนวณหาราคาที่เหมาะสม มีการอ่านผลประกอบการ กลุ่มนี้จะถือเป็นระยะเวลายาว และจะขายเมื่อถึงจุดที่เห็นว่าควรขาย

ผู้ลงทุนประเภทนี้ต้องทุนเยอะ ใจเย็น และมีความรอบคอบ ครับ

มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด
start2web...Read more...

หุ้นปันผล

หุ้นปันผล คือการที่เราไปซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ แล้วหุ้นบริษัทที่เราถือนั้นมีการปันผลกำไรออกมาเป็นเงิน หรือ เป็นหุ้น โดยจะต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หลายคนเรียกหุ้นแนวนี้ว่า หุ้นห่านทองคำ เพราะจะค่อยๆทยอยออกไข่ออกมาให้เราได้ชื่นใจ

แต่อย่าลืมว่า เมื่อปันผลแล้ว ราคาหุ้นก็จะตกลงมาเท่ากับมูลค่าที่ปันผลออกมา และต้องเสียภาษีด้วยนะครับ

มาค้นหาตัวเอง ...Read more...

กองทุนรวมหุ้น

กองทุนรวมหุ้น หรือกองทุนรวมตราสารตลาดทุน เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น โดยมีผู้ดูแลจัดการหาจังหวะลงทุนให้กับเรา

กองทุนรวมหุ้นมีแบบที่จ่ายปันผล และไม่จ่ายปันผล

บางท่านจะชอบเงินปันผลระหว่างกาล นำเงินมาใช้จ่าย หรือนำมาซื้อเพิ่มเข้าไป ส่วนบางท่านก็บอกว่า ในเมื่อต้องการซื้อเพิ่ม ควรจะซื้อแบบไม่มีปันผล เพราะมูลค่าก็จะถูกนำไปรวมในหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ...Read more...

กองทุนอสังหาริมทรัพย์

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นเครื่องมือที่ตอบสนองคนที่อยากมีอาคารไว้คอยเป็นค่าเช่า แต่ไม่ต้องไปดูแลกิจการ แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นแบบสิทธิ์การเช่า และแบบเจ้าของ

โดยข้อมูลของ กลต. บอกไว้ดังนี้

1. ซื้อเพื่อปล่อยเช่า  เป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างต่อเนื่องจากค่าเช่าเป็นงวด ๆ เช่น บ้านเช่า
ห้องเช่า โกดังสินค้า ฯลฯ ...Read more...