Home ห้องภาพครูแชมป์ เปิดโลกทัศน์ ป่าชายเลน 58

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ห้องภาพครูแชมป์ - เปิดโลกทัศน์ ป่าชายเลน 58


DSC01235
DSC01235
Image Detail
DSC01261
DSC01261
Image Detail
DSC01265
DSC01265
Image Detail
DSC01269
DSC01269
Image Detail
DSC01276
DSC01276
Image Detail
DSC01285
DSC01285
Image Detail
DSC01303
DSC01303
Image Detail
DSC01309
DSC01309
Image Detail
DSC01345
DSC01345
Image Detail
DSC01391
DSC01391
Image Detail
DSC01393
DSC01393
Image Detail
DSC01399
DSC01399
Image Detail
DSC01404
DSC01404
Image Detail
DSC01417
DSC01417
Image Detail
DSC01419
DSC01419
Image Detail
DSC01424
DSC01424
Image Detail
DSC01425
DSC01425
Image Detail
DSC01455
DSC01455
Image Detail
DSC01479
DSC01479
Image Detail
DSC01480
DSC01480
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3
 
 
Powered by Phoca Gallery