Home ห้องภาพครูแชมป์ เปิดโลกทัศน์ ป่าชายเลน 58

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ห้องภาพครูแชมป์ - เปิดโลกทัศน์ ป่าชายเลน 58


DSC01481
DSC01481
Image Detail
DSC01482
DSC01482
Image Detail
DSC01484
DSC01484
Image Detail
DSC01495
DSC01495
Image Detail
DSC01523
DSC01523
Image Detail
DSC01528
DSC01528
Image Detail
DSC01530
DSC01530
Image Detail
DSC01532
DSC01532
Image Detail
DSC01539
DSC01539
Image Detail
DSC01542
DSC01542
Image Detail
DSC01546
DSC01546
Image Detail
DSC01555
DSC01555
Image Detail
DSC01568
DSC01568
Image Detail
DSC01569
DSC01569
Image Detail
DSC01578
DSC01578
Image Detail
DSC01590
DSC01590
Image Detail
DSC01600
DSC01600
Image Detail
DSC01603
DSC01603
Image Detail
DSC01612
DSC01612
Image Detail
DSC01619
DSC01619
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 3
 
 
Powered by Phoca Gallery