Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า นักบินอวกาศ

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

นักบินอวกาศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ด.ช. วัชราวุธ แซ่จิว   
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2013 เวลา 11:24 น.

กิจกรรมต่าง" ของนักบินอวกาศ"

การนอนในยานอวกาศนักบินอวกาศจะนอนในถุงนอนซึ่งยึดติดกับยาน โดยมีระบบ

ปรับความดันถุงนอนด้านสัมผัสกับหลังให้เสมือนนอนบนที่นอน

การใช้ชีวิตในอวกาศของนักบินอวกาศนั้น  จะต้องมีกิจวัตรประจำวัน

เช่นเดียวกับที่อยู่บนโลก แต่จะมีวิธีการ และอุปกรณ์ที่แตกต่างจากที่ใช้บนโลก

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2013 เวลา 11:29 น.