Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ดาวจักรราศี

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวจักรราศี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย มงคล อินเขาย้อย   
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2013 เวลา 12:16 น.

 กลุ่มดาวที่มีประโยชน์เพื่อหาทิศนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วคือกลุ่มดาวจักรราศ๊

ซื๋งนอกจากใช้หาทิศแล้วยังมีประโยชน์ในการหาดาวเคราะอีกด้วยกล่มดาวจักรราศีประกอบ

ด้วยกล่มดาว   12   กลุ่ม   ได้แก่   กลุ่มดาวหมี    ( ปลา )   เมฆ    (  แกะ )  พฦษภ  วัว 

มิถุน   (  คนคู๋  )   กรกฎ  ( ปู  )  สิงห์   (สิงห์โต)   กันย์  (หญิงพรหมจารีย์)  ตุล   (คันชั่ง)  พฤศจิก  (แมงป่อง)  ธนู  (คนยิงธนู)   มกร  (แพะทะเล)และกุมถ์  (คนแบกหม้อนำ)