Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า หมู่บ้านยายร้า

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

หมู่บ้านยายร้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย รัตนา วงศ์โคคุ้ม   
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2014 เวลา 18:59 น.

ยายระย้า เป็นคนนิสัยดี มีเมตตามีน้ำใจมาก..

 !. สมัยก่อนบ้านยายร้าเป็นป่าดงดิบ มีตรอกซอกซอยมากมาย  ทางเดินก็เป็นทางเกวียน

หมู่บ้านยายร้าเดิมนี้ไม่ค่อยมีผู้คนอยู่อาศัยกันมากนัก คงมีแต่สองตายาย คือ ตาสีและยายระย้า...

ซึ่งสมัยนั้นเป็นเจ้าของที่ดินในหมู่บ้านนั้นทั้งหมด ... ชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้มีอาชีพหาบของไปขายในตลาด....

!!!. ก็ต้องเดินผ่านบ้านยายระย้า  ซึ่งเป็นเสมือนที่พักริมทาง เพราะยายระย้า

จะคอยตักน้ำใส่ตุ่มไว้ให้ผู้คนที่ผ่านไปมา....     ..ต่อมายายระย้าได้บริจาคที่ดินให้คนยากคนจนอยู่อาศัย  

จากนั้นมาจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านยายระย้า .. แต่พอเรียกติดปากเร็วๆ ก็กลายเป็นบ้านยายร้า ในปัจจุบัน    แต่สมัยนี้ ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ไม่เหมือนเดิม ^_^