มุมทิศมุม พิมพ์
เขียนโดย วัชราวุธ แว่จิว   
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:13 น.

มุมทิศมุม

การบอกตำแหน่งของวัตถุบนโลกเราจะใช้พิกัดของละจูด ตวบคู่ไปกับลองจิจูดดังที่ได้

กล่าวไปแล้ว สำหรับพิกัดของดวงดาวบนท้องฟ้า เราสามารถบอกได้อย่างง่าย..ด้วยค่ามุมทิศ

ควบคู่ไปกับมุมเงย ศึกษาบอกค่ามุมทิศและมุมเงยได้0006.JPG - 149.70 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:35 น.