Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า มุมฮาฮา

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

มุมฮาฮา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันนิสา เเบ่งเพชร   
วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2014 เวลา 18:11 น.

ในชั่วโมงสร้างเสริมประสพการณ์ชีวิตชั้น ม.3 ครูสอนเรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตจบลง

จึงถามนักเรียน

ครู : สุริยะ ... เป็ด ไก่ และ ห่าน เรียกร้องความสนใจอย่างไร

ด.ช.สุริยะ : ส่งเสียงร้องครับ

ครู : ถูกต้อง... สาโรช ลิง ค่าง บ่าง ชะนี ... เรียกร้องความสนใจอย่างไร

ด.ช.สาโรช : มันจะกระโดดโลดเต้นครับคุณครู

ครู : ถูกต้อง...นกยูง เรียกร้องความสนใจอย่างไร จำลอง

ด.ช.จำลอง : มันจะคลี่ปีกลำแพนหางครับคุณครู

ครู : ถูกต้อง....สนธิ เธอว่า คน เรียกร้องความสนใจอย่างไร

ด.ช.สนธิ : ปลุกม็อบ ปิดถนน ครับคุณครู