Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ข้างขึ้นข้างแรม

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ข้างขึ้นข้างแรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พรรณนิภา เปี้ยทอง   
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2014 เวลา 13:27 น.

บนท้องฟ้ายามค่ำคืนจะเห็นดวงดาวต่างๆมากมายรวมถึงดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร์จะปรากฏมีขนาดใหญ่ และสว่างมากเมื่อเทียบกับดวงดาวต่างๆเนื่องจากอยู่ใกล้โลก ถ้าเราสังเกตดวงจันทร์ในแต่ละคืน จะพบว่าในเวลาเดียวกันของทุกคืนตำแหน่งของดวงจันทร์บนท้องฟ้า จะไม่อยู่ที่เดิมและส่วนสว่าง หรือรูปร่างของดวงจันทร์จะไม่เหมือนเดิม ปรากฏการณ์ที่เห็นดวงจันทร์มีเสี้ยวสว่างแตกต่างกันเรียกว่า ข้างขึ้นข้างแรมหรือ ดิถีจันทร์