ข้างขึ้นข้างแรม พิมพ์
เขียนโดย พรรณนิภา เปี้ยทอง   
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2014 เวลา 13:27 น.

บนท้องฟ้ายามค่ำคืนจะเห็นดวงดาวต่างๆมากมายรวมถึงดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร์จะปรากฏมีขนาดใหญ่ และสว่างมากเมื่อเทียบกับดวงดาวต่างๆเนื่องจากอยู่ใกล้โลก ถ้าเราสังเกตดวงจันทร์ในแต่ละคืน จะพบว่าในเวลาเดียวกันของทุกคืนตำแหน่งของดวงจันทร์บนท้องฟ้า จะไม่อยู่ที่เดิมและส่วนสว่าง หรือรูปร่างของดวงจันทร์จะไม่เหมือนเดิม ปรากฏการณ์ที่เห็นดวงจันทร์มีเสี้ยวสว่างแตกต่างกันเรียกว่า ข้างขึ้นข้างแรมหรือ ดิถีจันทร์