Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมชาย ตรีอินทอง   
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2014 เวลา 13:33 น.

การกำหนดตำแหน่งของสถานที่บนผิวโลกสามารถบอกได้โดยการบอกพิกัดของวัตถุค่าละติจุดและลอกจิจูดในทำนองเดียวกันการบอกตำแหนงวัตถุบนท้องฟ้าสามารถบอกได้โดยใช้มุมห่างมุมทิศและมุมเงย