Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ณัฐพงศ์ เพิ่มกาวี   
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 13:11 น.

ในแต่ละวันเราจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกในตอนเช้าจากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ปรากฎไปบนท้องฟ้าจนกระทั่งสังเกตเห็นดวงอาทิตยืกับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกในตอนเย็นปรากฎการดังกล่าวจะเกิดขึ้นหมุนเวียนต่อเนี่องไปทุกๆวันเราเรียกปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่าการขึ้นตกของดวงอาทิตย์