Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ณัฐพงศ์ เพิ่มกาวี   
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 13:11 น.

ในแต่ละวันเราจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกในตอนเช้าจากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ปรากฎไปบนท้องฟ้าจนกระทั่งสังเกตเห็นดวงอาทิตยืกับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกในตอนเย็นปรากฎการดังกล่าวจะเกิดขึ้นหมุนเวียนต่อเนี่องไปทุกๆวันเราเรียกปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่าการขึ้นตกของดวงอาทิตย์