ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง พิมพ์
เขียนโดย ณัฐพงศ์ เพิ่มกาวี   
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 13:11 น.

ในแต่ละวันเราจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกในตอนเช้าจากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ปรากฎไปบนท้องฟ้าจนกระทั่งสังเกตเห็นดวงอาทิตยืกับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกในตอนเย็นปรากฎการดังกล่าวจะเกิดขึ้นหมุนเวียนต่อเนี่องไปทุกๆวันเราเรียกปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่าการขึ้นตกของดวงอาทิตย์