Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ค่าของคน

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ค่าของคน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จงรักษ์ สวายประโคน   
วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:30 น.

...มีคุณครูคนหนึ่งถือธนบัตร 1000 บาท ขึ้นมาแล้วถามนักเรียนว่า "มีใครอยากได้บ้าง"นักเรียนทุกคนก็ยกมือ

จากนั้นครูก็ขย้ำธนบัตรใบนั้น แล้วถามอีกว่า"มีใครอยากได้อีกไหม"นักเรียนทุกคนก็ยกมือ

ครูเลยถามต่อว่า "ถ้าธนบัตรใบนี้ตกอยู่บนพื้น และถูกเหยียบย้ำจนสกปรกเลอะเทอะพวกเธอยักอยากจะได้มันอยู่ไหม"นักเรียนทุกคนก็ยกมือเหมือนเดิม

ครูจึงสรุปว่า  "นี่คือสิ่งที่พวกเธอควรรู้ ไม่ว่า ธนบัตรใบนี้จะถูกเหยียบย้ำ หรือสกปรกเลอะเทอะอย่างไรมันก็ยังมีค่า 1000 เหมือนเดิม ชีวิตคนเราก็เหมือนกัน วันไหนที่เรา ผิดพลาดในชีวิต แล้วถูกเหยียบย้ำซ้ำเดิมแค่ไหน ให้คิดว่าเรายังมีค่า เหมือนธนใบนี้

...แม้ว่าในวันนี้เราจะเป็นอย่างไรเราก็ยังมีค่าของความเป็นคนเสมอ"

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:15 น.