ระบบสุริยะ พิมพ์
เขียนโดย มงคล อินเขาย้อย   
วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:35 น.

ระบบสุริยะอยู๋ที่แขนของกาแล็กซ๊ทางช้างเผือก    ด้านกลู๋มดาวนายพราน

            เมื่อมองจากระบบสุริยะไปทางกลู่มดาวคนยิงธนู  จะพบใจกลางของกาแล็กซีซี่งมีระยะห่างออกไปประมาณ 30000ปีแสงในระบบสุริยะโดยระบบสุริยะเป็นเพียงระบบหนึ่งในกาแล็กซ๊ทางช้างเผือกและในเอกภพก็มีกาแล็กซีอื่น อีกมากมายมหาศาล