Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ความทรงจำ

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ความทรงจำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จงรักษ์ สวายประโคน   
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2013 เวลา 17:37 น.

.......ชีวิตคนเราถ้าหากจำทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตไปซะทุกเรื่องก็ไม่สามารถ

มีความสุขได้เพราะคนส่วนใหญ่มักคิดว่า..ความสุขเข้ามาและหายไปอย่างรวดเร็ว

และคิดว่าความทุกข์จะอยู่กับเรานาน..แต่ไม่เลยแท้จริงแล้ววมันเป็นแค่ความคิด

ของเราเอง..หากเราลบเลือนเรื่องที่ทำให้เราทุกข์และจดจำแต่ความสุข..ความสุขนั้นจะอยู่กับเรานาน

 

.............เปรียบเหมือนดินสอกับยางลบ ซึ่งดินสอมีหน้าที่เขียนสิ่งต่างๆแต่เขียนเรื่องที่ดี

และทำให้ตนมีความสุข ส่วนยางลบ ..ก็คอยลบสิ่งที่ผิดพลาด ที่อาจทำให้เราเนทุกข์ได้...ซึ่งเปรียบให้ดินสอเป็นความทรงจำ..และให้ยางลบคอยลบเลือนสิ่งที่ผิดพลาด

..ชีวิตก็จะพบแต่ความสุขและมีแต่ความทรงจำดีๆ.....และให้สิ่งที่ผิดพลาดเป็นบอเรียนสอนเราไม่ให้กับไปทำมันอีก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 14:54 น.