Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม แก้ไขได้ด้วยเราเอง

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ปัญหาสิ่งแวดล้อม แก้ไขได้ด้วยเราเอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย รัตนา วงศ์โคคุ้ม   
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:37 น.

"ปัจจุบัน เรากำลัง อยู่กับปัญหาสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ  "............
ตั้งแต่ เล็กน้อยจนถึง ขั้น รุนแรงบ้าง เช่น น้ำท่วม ไฟป่า และภาวะโลกร้อน สาเหตุมาจาก

ตัวของพวกเราทุกคน ยิ่งนับวัน ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ใช้เกินตัวนั่นเอง"
!!!     ...เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ทุกอย่างมีการแก้ปัญหาได้แน่นอน แต่ที่ว่าไว้นั้น ทุกคนจะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจขึ้นหรือเปล่า

! ถ้าทุกคนรู้จักพอ ประมาณ และใช้อย่างคุ้มค่า และประหยัด และทดกแทนสิ่งที่เสียไปแม้เล็กน้อย .....
ก็ทดแทน  โดยการทดแทนสิ่งที่เสียไป รักษาคุรภาพของ ผืนป่ และ ธรรมชาติ และรู้จักใช้มันอย่างคุ้มค่า "  สิ่งไหนที่นำมาทำประโยนช์ได้ ก้นำมาใช้ให้เกิดประโยนช์!!

และถ้ารู้จักใช้ ให้คุ้มค่า ปัญหา เหล่านี้ก้จะหมดไป อาจจะต้องใช้เวลา แต่ก็ทำให้ ชีวิตดีขึ้น....