Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า สามัคคี

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

สามัคคี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ยุวลักษณ์ แน่งแหยม   
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:53 น.

สามัคคี
ความสามัคคีคือความรักที่มีต่อกันทุกคน
เป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราควรมีต่อกัน
เพื่อความสุข เพื่อความอยู่รอด ของพวกเรา
แต่ถ้าพวกเราไม่สามัคคีกัน ก็จะเกิดความแตกแยก
ทำอะไรก็จะไม่สำเร็จ เพราะเราไม่ช่วยเหลือกัน
หลังจากนั้น  ก็จะเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมา การที่เราไม่
สามัคคีกัน ก็จะเกิดแต่ผลเสียทั้งนั้น
แต่ถ้าเราสามัคคีกัน แม้ว่าจะเป็เรื่องใหญ่เรื่อง
เล็กแค่ไหน เราก็สามารถผ่านไปด้วยกันได้