Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า สามัคคี

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

สามัคคี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ยุวลักษณ์ แน่งแหยม   
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:53 น.

สามัคคี
ความสามัคคีคือความรักที่มีต่อกันทุกคน
เป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราควรมีต่อกัน
เพื่อความสุข เพื่อความอยู่รอด ของพวกเรา
แต่ถ้าพวกเราไม่สามัคคีกัน ก็จะเกิดความแตกแยก
ทำอะไรก็จะไม่สำเร็จ เพราะเราไม่ช่วยเหลือกัน
หลังจากนั้น  ก็จะเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมา การที่เราไม่
สามัคคีกัน ก็จะเกิดแต่ผลเสียทั้งนั้น
แต่ถ้าเราสามัคคีกัน แม้ว่าจะเป็เรื่องใหญ่เรื่อง
เล็กแค่ไหน เราก็สามารถผ่านไปด้วยกันได้