Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ดาวหาง

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

ดาวหาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ยุวลักษณ์ แน่งแหยม   
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:07 น.


ดาวหาง
ดาวหางเป็นวัตถุในท้องฟ้าชนิดหนึ่งที่โคจรรอบดวงอาทิตย์
ดาวหางส่วนใหญ่มาจากขอบนอกของระบบสุริยะ
ตั้งแต่วงโคจรของดาวเคราะห์ออกไป เรียกบริเวณ
นั้นว่า "ดงดาวดาวหางของออร์ต" (Oort cloud)
มีส่วนนอกของใจกลางหัวที่ระเหิดเป็นไอเมื่อเข้า
ใกล้ดวงอาทิตย์  ทำให้เกิดชั้นฝุ่นและแก๊สเป็นฝ้ามัว
ล้อมรอบใจกลางหัวและทอดเหยีดออกไปไกล
จนดูเหมือนเป็นหางของดาว จึงเรียกว่า
ดาวหางนั่นเอง