สุราเป็นยาเสพติด พิมพ์
เขียนโดย จงรักษ์ สวายประโคน   
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:33 น.

...."เมื่อเราดื่มสุรา  เอทิลแอลกอฮอล์ที่กินจะเข้าไปสู่เส้นเลือด ซึ่งจะกระจายไปทั่วร่างกาย

และทำให้เกิดผลต่อสมอง ถ้ามีแอลกอฮอล์ในเลือด 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ทำให้

รู้สึกคึกคักร่าเริง คนที่ดืมสุราแรกๆ ก็จะเฮฮาสนุกสนาน ถ้ามีแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะควบคุมการเคลื่อนไหวไม่คล่อง ทำอะไรช้าลง ถ้ามีแอลกอฮอล์ในเลือด 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะทำให้เดินไม่ตรงทาง ถ้ามีแอลกอฮอล์ในเลือด 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะเกิดอาการสับสน จึงมักจะมี เรื่องวิวาทกัน ถ้ามีแอลกอฮอล์ในเลือด 400 เปอร์เซ็นต์จะเกิดอาการสลบและอาจถึงตายได้"

......โทษของสุราเมรัยนั้น รู้กันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว จึงได้มีศีลข้อ 5 ห้ามดื่มสุราเมรัย

เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ขาดสติมึนเมา ทำสิ่งที่ไม่น่าทำและไม่ควรทำ แต่คนก็ยังดื่มกันอยู่

ก็เพราะคนเราอ่อนแอ ไม่เข้มแข็งพอที่จะขัดขืนกิเลสหรือความอยากในทางชั่ว...