Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า การชื่นชมตัวเอง

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

การชื่นชมตัวเอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันนิสา แบ่งเพชร   
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:15 น.

         คนเรามักอายที่จะชมตัวเอง   เพราะคิดว่าเป็นการหลงตัวเอง   เเม้ว่าต่อหน้าคนอื่น

เราอาจต้องถ่อมตัวบ้าง เเต่การถ่อมตัวนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความรัก  ^_^ เเละ

ความมั้นใจในตัวเองด้วย    "คนที่รู้จักรักตัวเอง จึงจะสามารถรักคนอื่นบ้าง  คนที่ไม่นับถือตัว

เอง   จะไม่สามารถนับถือคนอื่นได้ "  เพราะฉะนั้น เราต้องรักตัวเองให้เป็นด้วย

วิธีรักตัวเอง

1)  ลองหาข้อดีของตัวเองดู นอกจากจะทำให้รู้ข้อดี ที่เรายอมรับอยู่เเล้ว  ยังจะทำให้เรา

ได้เจอข้อดีอื่นๆ ที่ไม่เคยรู้อีกด้วย

2)  เริ่มวันใหม่ด้วยการชมตัวเองทุกเช้า  ตอนเย็นก็พยายามชมตัวเองใหมากกว่าตำหนิ

เเล้วจะรู้สึกอารมณ์ดีทั้งวัน