Home ดาวน์โหลด วงการครู เผยแพร่วงการครู adobe_reader

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวน์โหลด
Up

adobe_reader.zip

File Name:
adobe_reader.zip
 hot
File Size:1.30 MB
Author:teacher
Date:04. กรกฏาคม 2013

โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF ในเครื่อง tablet โรงเรียน ตามโครงการ otpc ซึ่งไม่สามารถอ่านไฟล์ในเครื่องได้ เนื่องจาก ไฟล์สูญหาย

 

Powered by Phoca Download

 

วงการครู KruChamp.com