Home ดาวน์โหลด วงการครู เผยแพร่วงการครู แบบทดสอบท้ายแผนการทดลอง ชั้น ป.1

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวน์โหลด
Up

57sci1b.pdf

File Name:
57sci1b.pdf
 hot
File Size:725.29 kB
Author:สพป.พิษณุโลก เขต 1
Date:22. สิงหาคม 2014

แบบทดสอบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ชั้น ป.1

จัดทำโดย คณะทำงานการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

 

Powered by Phoca Download