Home ดาวน์โหลด วงการครู เผยแพร่วงการครู ชุดกิจกรรม ASEAN

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวน์โหลด
Up

570916thailand.pdf

File Name:
570916thailand.pdf
 hot
File Size:309.85 kB
Date:16. กันยายน 2014

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง ASEAN วิชาภาษาอังกฤษ  อ22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา
นางสาวปราณี  โกมลไพศาล (ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ)
สถานศึกษา โรงเรียนสิริแก้วเจริญ อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ปีที่รายงาน 2556

 

Powered by Phoca Download

 

วงการครู KruChamp.com