Home ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กับ Tablet ทั่วไป เติ่ง ไต้ เจอะ หนี่ (Waiting for you)

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวน์โหลด
Up

waiting for you.txt

File Name:
waiting for you.txt
 hot
File Size:38 B
Date:04. ตุลาคม 2012

เติ่ง ไต้ เจอะ หนี่ (Waiting for you)

 

Powered by Phoca Download

 

วงการครู KruChamp.com