Home ดาวน์โหลด วงการครู เผยแพร่วงการครู 560424aเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวน์โหลด
Up

560424a.ppt

File Name:
560424a.ppt
 hot
File Size:4.12 MB
Date:24. เมษายน 2013

การเผยแพร่เอกสารอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน)

โดย รองศาตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร ม.นเรศวร

 

Powered by Phoca Download

 

วงการครู KruChamp.com