Home ดาวน์โหลด วงการครู เผยแพร่วงการครู 560424bปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวน์โหลด
Up

560424b.ppt

File Name:
560424b.ppt
 hot
File Size:3.90 MB
Author:ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล
Date:24. เมษายน 2013
การเผยแพร่เอกสารอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล

 

Powered by Phoca Download

 

วงการครู KruChamp.com