Home ดาวน์โหลด วงการครู เผยแพร่วงการครู 560424cความเป็นครู และกลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน

Newsflash

KruChamp.com เครื่อข่ายวงการครู ในเครือ ดินแดนปัญญาชน จ้า

ดาวน์โหลด
Up

560424c .ppt

File Name:
560424c .ppt
 hot
File Size:522.50 kB
Author:รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง & อ.พงษ์เอก สุขใส
Date:24. เมษายน 2013
การเผยแพร่เอกสารอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ความเป็นครู และกลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน)
รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง & อ.พงษ์เอก สุขใส

 

Powered by Phoca Download