Home ดาวน์โหลด วงการครู เผยแพร่วงการครู Adobe_Flash_Player

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวน์โหลด
Up

adobe_flash_player.zip

File Name:
adobe_flash_player.zip
 hot
File Size:4.41 MB
Author:teacher
Date:04. กรกฏาคม 2013

ไฟล์สำหรับเครื่อง tablet โรงเรียน ซึ่งไม่สามารถเปิดดูบทเรียนได้ เนื่องจากโปรแกรม flash player สูญหาย

 

Powered by Phoca Download