Home dsc 4242

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

4242 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:58 น.

4242

42.     D9-4242        เด็กหญิงฐิติรัตน์ เหล่าหอม        089-5639117        -

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 19:38 น.