Home dsc 4242

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

4242 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:58 น.

4242

42.     D9-4242        เด็กหญิงฐิติรัตน์ เหล่าหอม        089-5639117        -

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 19:38 น.