Home รวมสาระวงการครู

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

sara Kru
articles.jpg

เรื่องราว สาระ น่ารู้ วงการครู

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครูแชมป์ 4304
22 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรม ครูแชมป์ 2372
23 ตรวจสอบข้อมูล ชพค. - ชพส. ครูแชมป์ 5467
24 ตัวอย่างแผน กลุ่ม PLC พิษณุโลก ครูแชมป์ 39847
25 ประเด็นสำคัญ นายกพบเพื่อนครู ครูแชมป์ 3647
26 อบรม STEM Education Online ครูแชมป์ 3789
27 กำหนดเงินเดือนออก ปี 2559 ครูแชมป์ 4107
28 คสช. ปฏิรูปการทรวงศึกษาธิการ ครูแชมป์ 4551
29 ค้นหาเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ครูแชมป์ 5128
30 สรุปข้อเสนอแนะกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ครูแชมป์ 41523
 
หน้า 3 จาก 6