Key Concepts

วงการครู


หนังสือวิทยาศาสตร์

ห้องวิทย์จ่าการบุญ

คลังข้อสอบวิทย์ online


เงินงอกเงย

จำนวนผู้เยี่ยมชม

counter ::

Login Formยินดีต้อนรับศิษย์ครูแชมป์เข้าสู่ระบบนะจ๊ะ

like
Home

Newsflash

KruChamp.com เครื่อข่ายวงการครู ในเครือ ดินแดนปัญญาชน จ้า

วงการครู KruChamp.com
รายการผู้สั่งทำสำเนาเอกสาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2017 เวลา 21:01 น.

รายชื่อผู้สั่งทำสำเนาเอกสารติววิทยาศาสตร์กับครูแชมป์

ติววิทย์กับครูแชมป์

จำนวน 268 หน้า ค่าเอกสาร 270 บาท + ทำบุญโครงการธรรมเทค 20 บาท รวม 290 บาท

1. เอิร์น ป.5  ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

2. ป่าน ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

3. เรดาห์ ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

4. มีน ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

5. ปัณณ์ ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

6. เพิร์ท ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

7. พีท ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

8. ไบร์ท ป.6

9. คอปเตอร์ และคณะ ป.6..............(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว.... + ทำบุญเพิ่ม

10. มิลิน ป.6

11. ดร.เบจิง ป.3

12. พล ป.6 ..............(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว.... + ทำบุญเพิ่ม

13. เฟิร์ส จบ. ป.3

14. พี่ภูมิ ป.3..............(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว.... + ทำบุญเพิ่ม

15. โอห์ม ป.3..............(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว.... + ทำบุญเพิ่ม

16. อิง ป.3....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

17. เบส ป.3....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

18. นิว ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

19. เซนท์ ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

20. เอส ป.5 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

21 มิว ป.6..............(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว.... + ทำบุญเพิ่ม

22 มิลิน ป6

23 โอ ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

24 จิกมี่ ป6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

.......................140612 มค 61...............

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018 เวลา 06:12 น.
 
ตัวอย่าง PLC การคิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 11:15 น.

PLC tsci1 : ตัวอย่างแผน PLC ส่งเสริมกระบวนการคิด


ตัวอย่างการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ PLC กลุ่มพิษณุโลก หลักสูตรชุมชนครูนักคิด รุ่นที่ 1  PLC tsci1 วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ณ โรงเรียนจ่าการบุญ
1. ครูแชมป์ พิริยะ  ตระกูลสว่าง
2. ครูต่าย วิไลลักษณ์ จานตาดี
3. ครูเงาะ สุพรรษา เสือน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/sitkruchamp

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 11:24 น.
 
ทำเนียบ "ศิษย์ครูแชมป์" @ บ้านครูแชมป์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2017 เวลา 05:25 น.


ทำเนียบ "ศิษย์ครูแชมป์" @ บ้านครูแชมป์
ขอบันทึกรายชื่อเอาไว้ จะได้หายคิดถึงกันบ้าง เหล่านี้คือลูกๆของครูแชมป์ที่ครูยังคิดถึงเสมอ


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2020 เวลา 12:42 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
IQ ไม่ใช่ทุกสิ่งในชีวิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 17:06 น.

IQ ไม่ใช่ทุกสิ่งในชีวิต
--------------------------
อย่าหลงกับการสร้างลูกให้ฉลาดแต่เพียงอย่างเดียว เขาจะล้มเหลวในชีวิต เพราะ IQ เพียงอย่างเดียวมันไม่พอ มันมีตัว Q ตั้ง 7 ตัว !!
1. IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ และการใช้เหตุผล
2. EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุม อารมณ์ และยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และ มองโลกในแง่ดี การเจริญพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา) จะช่วยเสริม EQ ได้ดี
3. CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิด จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ เล่น งานศิลปะ และการประดิษฐ์สิ่งของ นักวิจัยพบว่าการเล่นและทำกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการเช่น การเล่นศิลปะ การหยิบจับของใกล้ตัวมาเป็น ของเล่น การเล่านิทาน เป็นต้น จะทำให้มี CQ ดี
4. MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม คือมีความประพฤติดี รู้จักผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มี จริยธรรม เป็นแนวคิดที่มุ่งตอบคำถามว่าการที่เรามีคนที่ IQ ดี EQ สูง แต่ถ้ามีระดับจริยธรรมต่ำก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้ MQ จึงเน้นเรื่องการปลูกฝังความดีงามซึ่งตรงกับหลักศาสนาหลายศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี
5. PQ (Play Quotient) ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น เกิดจากความเชื่อที่ว่าการเล่นพัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายด้าน ทั้ง พัฒนาการด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ และสังคม PQ จึงเน้นให้พ่อแม่เล่นกับลูก ถึงกับมีคำพูดที่ว่าพ่อแม่เป็น อุปกรณ์การเล่นที่ดีที่สุดของลูก
6. AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา คือมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี และพยายาม เอาชนะอุปสรรคความยากลำบากด้วยตัวเอง ไม่ย่อท้อง่ายๆ มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ใช่เรื่องที่ต้องจำนน
7. SQ (Social Quotient) ความฉลาดทางสังคมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ง กันและกัน มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมสังคมด้วยกัน ไม่คิดว่าตนเองเหนือกว่าใคร ต้องมีใจเปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อีกทั้งต้องไม่ เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ท้ายสุดนี้ผมอยากจะบอกว่า ปัจจุบันนักวิจัยยืนยันว่า IQ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิต เช่น การทำงาน การเรียน แค่ 20% เท่านั้นครับ ดังนั้นจึงไม่ควรยึดถือแต่เพียงระดับความฉลาดของสติปัญญา (ทางโลก) เท่านั้น
.
โดย ดร.พิสัณห์ สัน นุ่นเกลี้ยง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 17:08 น.
 
ความแตกต่างระหว่างคุณธรรมกับจริยธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2017 เวลา 17:50 น.

ความแตกต่างระหว่างคุณธรรม กับ จริยธรรม

คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติภายในใจใดๆ ก็ตามที่เป็นคุณสมบัติไม่เป็นโทษ

จริยธรรม หมายถึง สิ่งควรประพฤติอันได้แก่ พฤติกรรม เป็นการกระทำทางกาย วาจา ใจ อันดีงามที่ควรปฏิบัติ

จึงสรุปได้ว่า คุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง คุณงามความดีของบุคคลที่กระทำไปด้วยความสำนึกในจิตใจโดยได้ยึดถือจนเป็นความเคยชิน อันเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีงาม เป็น ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความถูกต้องในความประพฤติอันหมายความถึง การกระทำอย่างมีเสถียรในขอบเขตของมโนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๓ : อ้างในจำนงอาศิรวัจ, ๒๕๓๐) ที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องของตนเอง ผู้อื่นและสังคม ทั้งนี้คำนี้บางทีก็ใช้คู่กันว่าคุณธรรมจริยธรรม องค์ประกอบสำคัญที่สร้างพฤติกรรมทางจริยธรรม คือการกำหนดหลักจริยธรรมในสังคม ยกย่องคุณค่าของความประพฤติและการครองตนอยู่ในครรลองของความประพฤติที่ดีงามด้วยจิตสำนึกมโนธรรมของตนเองอย่างสมบูรณ์ การพัฒนาจริยธรรม ต้องพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นใน ตัวบุคคล ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของสังคม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ รู้จักควบคุมตัวเอง ขัดเกลากิเลส ลดความเห็นแก่ตัว ลด เลิก ละความโลภ โกรธ หลง เพื่อลดการมองตนเองเป็นใหญ่ สภาพของการพัฒนาคุณธรรมที่ผลิตคนดีมีคุณธรรมจุดเริ่มต้นที่การฝึกใจของตนเองให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดี เมื่อฝึกตนดีแล้วย่อมพาตนไปสู่ชีวิตที่ดีในที่สุด

ครูแชมป์สรุปได้ว่า

คุณธรรม คือ สิ่งที่อยู่ในใจเป็นนามธรรม

จริยธรรม คือ สิ่งที่แสดงออกมา เป็นรูปธรรม


มาร่วมทดสอบว่า คุณเหมาะสำหรับการลงทุนแบบไหนให้เงินงอกเงย

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ :: เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในพิษณุโลก ::

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2017 เวลา 17:55 น.
 


หน้า 8 จาก 44

 

วงการครู KruChamp.com

Polls

ปิดเทอมแล้ว ยังไงดี
 

Who's Online

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Advertisement

Featured Links:
บ้านครูแชมป์
เรียนพิเศษในพิษณุโลก