ความเมตตา ความรัก ความสามัคคี พิมพ์
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:50 น.

ธรรมะจากพระอาจารย์กัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม

เรื่อง ความเมตตา ความรัก ความสามัคคี