งานวิชา่วิทยาศาสตร์ ชิ้นที่ 1 / 2564 พิมพ์
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2021 เวลา 20:48 น.

งานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (โควิด-19)

ห้วง 1 - 4 พฤษภาคม 2564

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและการทดลองเรื่องสสารในสถานะแก๊สจาก vdo ทำการบันทึกลงในสมุดและแบบฝึกหัด จากนั้นให้ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเป็นการลงชื่อเข้าเรียนและทดสอบเก็บคะแนนตามลำดับขั้นตอนด้านล่างขั้นตอนการเรียนรู้

  1. ดู vdo ที่ https://youtu.be/EtL6GWNWeLY ระบบจะเปิดให้ดูวันที่ 2 มิ.ย. เวลา 0600 น.
  2. ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเป็นการลงชื่อเข้าเรียนและทดสอบเก็บคะแนน
    ที่ https://forms.gle/3BrcYGMcediYA6pu9


  3. ดูรายชื่อผู้ทำกิจกรรมแล้วที่
    https://docs.google.com/spreadsheets/d=1714485933
    (ห้องและเลขที่ที่ปรากฏจะเรียงตามลำดับก่อน - หลัง การทำแบบทดสอบ) 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 มิถุนายน 2021 เวลา 22:19 น.