รายชื่อพระเกจิ พิธีมหาจักรพรรดิ์ ปี 2515 พิษณุโลก

เกจิคณาจารย์ปลุกเสกพระเครื่องวัตถุมงคลพิธีมหาจักรพรรดิ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 20 มกราคม พ.ศ.2515

พิธีจักรพรรดิ์ ปี 2515

พิธีมหาจักรพรรดิ์ ปี 2515

พิธีจักรพรรดิ์ 20 มกราคม พ.ศ.2515 จัดขึ้น ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก (pra.kruchamp.com)

เจ้าพิธี พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร และ อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร

ประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) เป็นประธานจุดเทียนชัย

ประธานฝ่ายฆราวาส ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประธานฝ่ายสงฆ์ดับเทียนชัย พระพิษณุบุราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร พิษณุโลก

ประธานบริกรรมปลุกเสก พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

รายนามพระเกจิ พิธีมหาจักรพรรดิ์ ปี 2515

พิธีจักรพรรดิ์ ปี 2515

พระคณาจารย์นั่งปรกปลุกเสก 109 รูป ดังรายนามด้านล่างนี้

พระครูวิริยะโสภิต (หลวงพ่อทอง) วัดพระปรางค์ จ.สิงห์บุรี
พระราชธรรมมาภรณ์ (หลวงพ่อเงิน) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
พระครูจันทรโสภณ (หลวงพ่อนาค) วัดทัศนารุณสุนทริการาม กรุงเทพ
พระครูญาณวิลาศ (หลวงพ่อแดง) วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
พระครูภาวนาณุโยค (หลวงพ่อหอม) วัดชากหมาก จ.ระยอง
หลวงพ่อสุข วัดโพธิ์ทรายทอง จ.บุรีรัมย์
พระครูวิจิตนชัยการ (หลวงพ่อสด) วัดหางน้ำสาคร จ.ชัยนาท
พระครูนนทกิจวิมล (หลวงพ่อชื่น) วัดตำหนักเหนือ จ.นนทบุรี
พระครูประดิษฐ์นวการ (หลวงพ่อบุญ) วัดวังมะนาว จ.ราชบุรี
พระครูสุตาธิการี (หลวงพ่ออยู่) วัดใหม่หนองพะองค์ จ.สมุทรสาคร
พระครูธรรมสาคร (หลวงพ่อกรับ) วัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร
พระครูปัญญาโชติ (หลวงพ่อเจริญ) วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี
พระครูประสาทวรคุณ (หลวงพ่อพริ้ง) วัดโบสถ์โก่งธนู จ.ลพบุรี
หลวงพ่อชื่น วัดคุ้งท่าเลา จ.ลพบุรี
พระครูสนิทวิทยการ วัดท่าโขลง จ.ลพบุรี
พระครูปิยธรรมภูสิต (หลวงพ่อคำ) วัดบำรุงธรรม จ.สระบุรี
พระครูกิตพิจารณ์ (หลวงพ่อผัน) วัดราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี
พระครูพุทธฉายาภิบาล วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี
พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (หลวงพ่อมุ่ย) วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี
พระวินัยรักขิตาวันมุนี (หลวงพ่อถิร) วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี
พระวิบูลเมธาจารย์ (หลวงพ่อเก็บ) วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
พระครูอภัยภาดาทร (หลวงพ่อขอม) วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี
พระครูกิตตินนทคุณ (หลวงพ่อกี๋) วัดหูช้าง จ.นนทบุรี
พระอาจารย์สมภพ เตชปุญโญ วัดสาลีโข จ.นนทบุรี
พระครูประกาศสมาธิคุณ (หลวงพ่อสังเวียน) วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพ
พระเทพเจติยาจารย์ (อาจารย์วิริยัง) วัดธรรมมงคล กรุงเทพ
พระเทพโสภณ (สมเด็จพระมหาธีราจารย์) (นิยม) วัดชนะสงคราม กรุงเทพ
หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม จ.นครปฐม
พระครูสาธุกิจวิมล (หลวงพ่อเล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม
พระวิสุทธิรังษี (หลวงพ่อเปลี่ยน) วัดชัยชุมพลฯ (วัดใต้) จ.กาญจนบุรี
พระครูอุดมสิทธาจารย์ (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
พระครูจันทสโรภาส (หลวงพ่อเที่ยง) วัดม่วงชุม จ.กาญจนบุรี
พระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระอาจารย์ผ่อง (จินดา) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพ
พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ (ครูบาใฝ) วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่
พระครูวิรุฬห์ธรรมโกวิทย์ (ครูบาสิงห์คำ) วัดเจดีย์สถาน จ.เชียงใหม่
พระครูมงคลคุณาธร วัดหม้อคำตวง จ.เชียงใหม่
หลวงพ่อบุญมี วัดท่าสต๋อย จ.เชียงใหม่
หลวงพ่อแสน วัดท่าแหน จ.ลำปาง
หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน จ.ลำปาง
พระครูสุเวทกิตติคุณ (หลวงพ่อบุญชุบ) วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง
หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง
หลวงพ่อบุญสม วัดหัวข่วง จ.ลำปาง
พระวิบูลวชิรธรรม (เจริญ) วัดท่าพุทรา (วัดคฤหบดีสงฆ์) จ.กำแพงเพชร
หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์
หลวงพ่อพรหม ถาวโร วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
พระครูนิสัยจริยคุณ (หลวงพ่อโอด) วัดจันเสน จ.นครสวรรค์
พระครูไพโรจน์อรัญญคุณ (หลวงพ่อคัด) วัดท่าโบสถ์ จ.ชัยนาท
หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆษิตาราม จ.ชัยนาท
พระครูสุจิตตานุรักษ์ (หลวงพ่อจวน) วัดหนองสุ่ม จ.สิงห์บุรี
พระครูสุวรรณสุตาคม (หลวงพ่อดวง) วัดทอง จ.สิงห์บุรี
พระครูอาทรสิกขการ (หลวงพ่อโต๊ะ) วัดสระเกศไชโย จ.อ่างทอง
พระครูสันทัศธรรมคุณ (หลวงพ่อออด) วัดบ้านช้าง จ.อยุธยา
พระครูประภาสธรรมคุณ (หลวงพ่อแจ่ม) วัดวังแดงเหนือ จ.อยุธยา
พระครูประสาทวิทยาคม (หลวงพ่อนอ) วัดกลางท่าเรือ จ.อยุธยา
พระครูพิพิธวิหารการ (หลวงพ่อเทียม) วัดกษัตราธิราช จ.อยุธยา
พระครูสาธรพัฒนกิจ (หลวงพ่อลมูล) วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี
พระครูวิเศษมงคลกิจ (หลวงพ่อมิ่ง) วัดกก กรุงเทพ
พระครูอนุกูลวิทยา (หลวงพ่อเส็ง) วัดน้อยนางหงส์ กรุงเทพ
พระครูพิริยกิจติ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพ
พระครูภาวณาภิรมย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพ
พระครูโสภณกัลป์ยานุวัฒน์ (หลวงพ่อเส่ง) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพ
พระครูพินิจสมาจารย์ (หลวงพ่อโด่) วัดนามะตูม จ.ชลบุรี
พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่ทิม อิสริโก) วัดละหารไร่ จ.ระยอง
พระครูวชิรรังสี วัดมฤคทายวัน จ.ประจวบคีรีขันธ์
พระครูวชิรคุณาญาณ วัดในกลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์
พระครูสุทธาจารคุณ (หลวงพ่ออ่ำ อินฺทโชโต) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
พระครูอุดมศีลจารย์ (พ่อท่านเย็น) วัดโคกสะท้อน จ.พัทลุง
พระครูพิศาลพัฒนกิจ (พ่อท่านพระครูปลัดบุญรอด) วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช
พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง
พระครูพิพัฒน์สิริธร (หลวงพ่อคง สิริมโต) วัดบ้านสวน จ.พัทลุง
หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพร
หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น
หลวงปู่จันทร์ วัดสำราญ จ.อุบลราชธานี
หลวงพ่ออ่อน วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์
หลวงพ่อครูบาวัง พรหมเสโน วัดบ้านเด่น จ.ตาก
พระครูนันทิยคุณ (ครูบาตัน นนฺทิโย) วัดเชียงทอง จ.ตาก
หลวงพ่อเกตุ สุวรรโณ วัดศรีเมือง จ.สุโขทัย
พระครูสุวิชานวรวุฒิ (หลวงพ่อปี้) วัดบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
พระครูคีรีมาสธรรมคุณ วัดวาลุการาม จ.สุโขทัย
พระครูพิลาศธรรมคุณ (หลวงปู่โถม) วัดธรรมปัญญาราม จ.สุโขทัย
พระครูไกรลาศสมานคุณ (หลวงพ่อย่น) วัดกงไกรลาศ จ.สุโขทัย
พระอาจารย์พวง วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร จ.สุโขทัย
พระอาจารย์ฉลอง วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร จ.สุโขทัย
พระครูพินิจธรรมภาณ (สมจิตร) วัดวังแดง จ.พิจิตร
พระครูพิมลธรรมานุศิษฐ์ (หลวงพ่อขวัญ) วัดบ้านไร่ จ.พิจิตร
พระอาจารย์ชัย วัดกลาง จ.อุตรดิตถ์
หลวงพ่อบุญ อุตตโม วัดน้ำใส จ.อุตรดิตถ์
พระครูนวการโฆษิต (หลวงพ่อจันทร์) วัดหาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์
พระพิษณุบุราจารย์ (แพ พากุโล) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระสมุห์ละมัย (พระวรญาณมุนี วัดอรัญญิก) หลวงตาละมัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระครูศีลสารสัมบัน (สำรวย สมฺปนฺโน) วัดสระแก้วปทุมทอง จ.พิษณุโลก
พระครูอภัยจริยาภิรมณ์ วัดใหม่อภัยยาราม จ.พิษณุโลก
พระครูวินัยธรสุเทพ วัดแสงดาว จ.พิษณุโลก
พระอาจารย์ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระครูประภาสธรรมมาภรณ์ (หลวงปู่แขก) วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก
พระครูศรีรัตนาภรณ์ (หลวงพ่อไช่) วัดศรีรัตนาราม จ.พิษณุโลก
หลวงพ่อเปรื่อง วัดคูหาสวรรค์ จ.พิษณุโลก
พระอาจารย์พิมพ์ วัดคูหาสวรรค์ จ.พิษณุโลก
หลวงพ่อเฉลิม วัดโพธิญาณ จ.พิษณุโลก
หลวงพ่อเปรื้อง วัดโพธิญาณ จ.พิษณุโลก
พระอาจารย์ชุ่ม วัดกรมธรรม์ จ.พิษณุโลก
พระอาจารย์โต วัดสมอแข จ.พิษณุโลก
พระครูประพันธ์ (หลวงพ่อพัน) วัดบางสะพาน จ.พิษณุโลก
พระครูวิจารณ์ศุภกิจ (อาจารย์ทองม้วน) วัดวังทอง จ.พิษณุโลก
พระอาจารย์นวล วัดนิมิตธรรมาราม จ.พิษณุโลก
พระอาจารย์ธงชัย วัดวชิรธรรมราชา จ.พิษณุโลก
พระราชมุนี (โฮม) วัดสระปทุม กรุงเทพ

พิธีจักรพรรดิ์ ปี 2515

พิธีจักรพรรดิ์ ปี 2515

พิธีจักรพรรดิ์ ปี 2515

พิธีจักรพรรดิ์ ปี 2515

พิธีวัดสุนทรประดิษฐ์ ปี 2534 พิธีใหญ่

พิธีพุทธาภิเษก วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2534 ณ วัดสุนทรประดิษฐ์

โดยมีพระคณาจารย์ 21 รูปร่วมอธิษฐานจิต ดังรายนามต่อไปนี้

1. หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

2. หลงพ่อเปิ่น วัดบางพระ

3. หลวงพ่อห้อม วัดคูหาสรรค์

4. หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญ

5. หลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน

6. หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง

7. หลวงปู่ดี วัดพระรูป

8. หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม

9. หลวงพิมพา วัดหนองตางู

10. หลวงพ่อช่อ(ฤาษีลิงขาว) วัดฤกษ์บุญมี

11. หลวงปู่มี วัดมารวิชัย

12. หลวงพ่อเปรื่อง วัดบางคลาน

13. หลวงพ่อมหาพันธ์ วัดเนรมิตรวิปัสสนา

14. หลวงพ่อจิตร วัดวังแดง

15. หลวงพ่อโถม วัดธรรมปัญญาราม

16. หลวงพ่อเจ๊ก วัดระนาม

17. หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดชากนิมิตวิทยา

18. หลวงตาละมัย วัดอรัญญิก

19. หลวงพ่อตุ๊เจ้าป่า วัดรวมเทพ

20. หลวงพ่อบุญจันทร์ วัดในห้วย

21. หลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์

ประสบการณ์หลวงปู่แขก มาฆบูชา 2561

#บันทึกประสบการณ์วันมาฆบูชา2561

(เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นของผู้เขียนเกี่ยวกับหลวงปู่แขก ปภาโส วัดสุนทรประดิษฐ์ ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ทั้งหมด หรือบางส่วน ในรูปแบบของข้อความ สื่อดิจิทัล เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ของกลุ่มพุทธพาณิชย์เหมือนบทความเดิมอันไม่ได้เกิดจากความศรัทธาอย่างแท้จริง)

ในวันที่ 1 มี.ค. 2561 ซึ่งเป็นวันหยุดวันมาฆบูชา ผมได้ขี่จักรยานยนต์ไปทำบุญที่วัดสุนทรประดิษฐ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัยและอุทิศให้เทวดารักษาตัวของบิดามารดา ทุกครั้งที่ไปที่วัดก็จะได้รับความรู้สึกสบายใจ เพราะเหมือนได้อยู่ใกล้ญาติผู้ใหญ่ที่คอยปกป้องดูแล

เมื่อไปถึง ได้นำอาหารไปถวายหลวงตาไหว (พระครูประสาธท์ธรรมคุณ) ก็ได้ไปดูที่กุฏิของหลวงปู่แขก (ท่านเจ้าคุณพระมงคลสุธี) พบว่าหลวงปู่เพิ่งฉันอาหารเสร็จพอดี จึงขอโอกาสบีบนวดปรนบัติรับใช้ตามวาระ เมื่อนั่งคุยนั่งนวดไปสักพัก หลวงปู่บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าที่นั่ง แล้วท่านก็ลุกไปกราบพระ ผมก็เปิดพัดลมตัวที่อยู่ใกล้ๆแต่ก็ไม่ทำงาน ด้วยความกลัวว่าจะมายุงมากัดหลวงปู่ จึงได้หาสิ่งของมาพัดให้กลวงปู่เบาๆ

ในขณะที่นี่นังพัดวีให้หลวงปู่ แว๊บหนึ่งของความคิดอยากจะขอบารมีของพ่อแม่ครูอาจารย์เข้ามาในตัวเราบ้าง จึงขออาราธนาบารมีหลวงปู่ แล้วจับตรงปลายชายสังฆาฏิด้านหลังของหลวงปู่โดยท่องอาราธนานังไว้ตลอด

ผมไม่รู้ว่าจะเรียกสิ่งนี้ว่าอย่างไร แต่สิงที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นก็สร้างความรู้สึกฉงนใจ เพราะปลายนิ้วที่สัมผัสกับชายผ้าสังฆาฏิรู้สึกเหมือนเราจับชีพจรคนอื่นที่ข้อมือ รู้สึกเลยว่า หนึบ หนึบ มันชีพจรที่เต้นเป็นจังหวะชัดๆ ขณะนั้นไม่ได้สัมผัสตัวของหลวงปู่เลย

ขอบันทึกไว้เพื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนบุคคล ไม่ได้อ้างอิงถึงอิทธิปาฏิหาริย์ใดๆ เพราะทุกครั้งที่พูดคุยกับหลวงปู่ ท่านจะสอนหลักธรรมะโดยตลอดไม่พูดถึงเรื่องปาฏิหาริย์ และเมื่อมีใครมาเล่าประสบการณ์ ท่านก็จะยิ้มๆแล้วก็อธิบายตามหลักธรรมของพระพุทธองค์

พิริยะ ตระกูลสว่าง
2 มีนาคม 2561

ข่าวหลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ รุ่น “อายุยืน”

เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน ได้รับข้อมูลจากคุณสุเมธ ธนะชัย ว่าได้รับภาพข่าวจากคณะกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่แขก ปภาโส วัดสุนทรประดิษฐ์เกี่ยวกับพิธีพุทธาภิเษก และการมอบรายได้ปัจจัยให้กับโรงพยาบาลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

กราบอนุโมทนาบุญครับ

ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่แขกอีกครั้งหนึ่ง

วันนี้หลังจากที่ได้เดินสำรวจข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนเกือบครบแล้ว ตอนเช้ายังไม่มีชั่วโมงสอน เลยทำเรื่องขอออกนอกโรงเรียนไปทำธุระส่วนตัว จากนั้นก็แวะไปกราบหลวงปู่แขกที่วัดสุนทรประดิษฐ์ อ.บางระกำ

ไปนั่งรอสักพัก อ.สุเมธก็มาถึง จากนั้น นั่งรอหลวงปู่ออกจากกุฏิ
วันนั้นมีเจ้าหน้าที่ของที่ดินจังหวัดมาถวายสังฆทานด้วย เลยรอให้เค้าทำธุระกันก่อน

เมื่อถึงคิวผม ผมก็กราบขอเมตตาหลวงปู่ จารพระพุทธชินราชยอดธง รุ่น เสาร์ห้า (ปี 2553) หลวงปู่ก็เมตตาจารให้ 2 ตัว (ตัวอุ และนะมหาอำนาจ)และเป่าอัดพลังพวงยาวๆอีกครั้ง

แล้วก็มีลุงอีกคนหนึ่ง นำหลวงพ่อเงินที่แกะจากงามาให้หลวงปู่จารและเป่าให้

จากนั้นมีพี่สาวท่านหนึ่งขอเมตตาหลวงปู่ลงแป้งให้ หลวงปู่ก็ลงให้

หลวงปู่เมตตาสูงสุดยอดจริงๆครับ