Home ครูแชมป์ขี้เล่า สุดยอดมหาราชา

Newsflash

วงการครู โดยครูแชมป์ 1

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการครูนะครับ ขอเชิญพี่น้องครูไทยทุกท่าน ขอเชิญมาร่วมสร้างความก้าวหน้าให้วงการการศึกษากันครับ

สุดยอดมหาราชา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2013 เวลา 13:00 น.

มีพระราช วังใด ในโลกนี้
ที่จะมี แปลงนา กล้าไสว
มีมหา ปราสาท ของชาติใด
ที่ข้างใน มีโรงสี มีโรงนา

มีกษัตริย์ ในโลกนี้ กี่พระองค์
ที่จะทรง งานหนัก เป็นนักหนา
มีกษัตริย์ พระองค์ใด ในโลกา
ทรงดำนา เกี่ยวข้าว เยี่ยงชาวดิน

ยอดกษัตริย์ อัจฉริยะ แห่งเกษตร
สายพระเนตร ยาวไกล ไม่รู้สิ้น
ทรงวิจัย ค้นคว้า เป็นอาจิณ
เพื่อให้ไทย ทุกถิ่น อยู่กินดี

ทรงชี้ทาง การเกษตร ทฤษฎีใหม่
จัดนาไร่ อย่างไร ไม่เป็นหนี้
มีข้าวปลา พอเพียง เลี้ยงชีวี
ชีวิตมี ความสุข ไม่ทุกข์ใจ

รัตน โกสินทร์ แผ่นดินนี้
จึงยังมี แปลงนา กล้าไสว
ภูมิปัญญา เกษตรกรรม ยังนำไทย
ให้ลูกหลาน รุ่นใหม่ ได้เรียนรู้

ได้รู้คิด รู้ทำ รู้สำนึก
รู้จักฝึก รู้จักพอ รู้ต่อสู้
รู้ธรรมะ ธรรมชาติ อาจเป็นครู
รู้เชิดชู รู้พระราช ปณิธาน

สำนึกคุณ ค่าล้ำ ถิ่นกำเนิด
ร่วมทูนเทิด ประเทศไทย ในทุกด้าน
มีความรู้ ต้องมีธรรม ส่องนำงาน
จิตวิญญาณ ตอบแทน คุณแผ่นดิน

ทุกก้าวย่าง รวมพลัง ไทยทั้งชาติ
ขอก้าวตาม รอยพระบาท ไปทั่วถิ่น
พระปรีชา คือสมอง ของแผ่นดิน
พระภูมินทร์ คือปราชญ์ ของชาติไทย

ร่วมทำดี ถวายบังคม บรมบาท
มหาราช ภูมิพล มงคลสมัย
ใจคนไทย รักห่วง ทุกดวงใจ
น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชัน

ขวัญเอย ขวัญข้าว ชาวสยาม
ขวัญคนไทย ทุกเขตคาม ทุกความฝัน
ขวัญแผ่นดิน ขวัญชีวิต นิจนิรันดร์
ขอทรงเป็น พระมิ่งขวัญ นิรันดร์กาล

อภิชาติ ดำดี
๓ ธค. ๒๕๕๖