Key Concepts

วงการครู


หนังสือวิทยาศาสตร์

ห้องวิทย์จ่าการบุญ

คลังข้อสอบวิทย์ online


เงินงอกเงย

จำนวนผู้เยี่ยมชม

counter ::

Login Formยินดีต้อนรับศิษย์ครูแชมป์เข้าสู่ระบบนะจ๊ะ

like
Home

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

วงการครู KruChamp.com
มาตราส่วนประมาณค่า rating scale 3 ระดับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 12 เมษายน 2023 เวลา 18:45 น.

มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ หรือ rating scale 3 ระดับนั้น นิยมใช้ในการหาค่าระดับความคิดเห็น เช่น มาก ปานกลาง น้อย ก็กำหนดให้เป็น 3 2 และ 1 ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งได้เป็น

2.50 - 3.00 ดี
1.50 - 2.49 ปานกลาง
1.00 - 1.49 ปรับปรุง

เนื่องจากคะแนนเริ่มจาก 1

พิริยะ  ตระกูลสว่าง. (2566).  มาตราส่วนประมาณค่า rating scale 3 ระดับ, สืบค้นเมื่อ . จาก http://www.kruchamp.com/index.php/sara/329-rating-scale-3-level

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 เมษายน 2023 เวลา 18:52 น.
 
กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2566 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2023 เวลา 00:00 น.

กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2566

กำหนดเงินเดือนข้าราชการครู ปี 66 ฉบับจริง


#เงินเดือนครู #กำหนดเงินเดือนออก #เรียนพิเศษในพิษณุโลกแก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2023 เวลา 08:26 น.
 
มาตราประมาณค่า 5 ระดับ บุญชม ศรีสะอาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2022 เวลา 14:39 น.

เกณฑ์ในการประเมินเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับตามวิธีของ ลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด. 2545:103) โดยถือเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย แปลความหมาย

4.51–5.00 เหมาะสมมากที่สุด

3.51–4.50 เหมาะสมมาก

2.51–3.50 เหมาะสมปานกลาง

1.51–2.50 เหมาะสมน้อย

1.00 –1.50 เหมาะสมน้อยที่สุด

 
กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2565 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพฤหัสบดีที่ 03 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 21:02 น.

กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2565

กำหนดเงินเดือนข้าราชการครู ปี 65 ฉบับจริง


#เงินเดือนครู #กำหนดเงินเดือนออก #เรียนพิเศษในพิษณุโลกแก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 21:05 น.
 
งานวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 / 2564 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 10:39 น.

งานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (โควิด-19)

ห้วง 12 - 17 ก.ค. 2564


สำหรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่
1. ให้ศึกษา VDO บันทึกการเรียนพร้อมกับจดบันทึกย่อระหว่างเรียน จากนั้นทดลองทำแบบฝึกหัด
2. แบบฝึกหัดบางส่วนครูได้ร่วมกันทำกับเพื่อนในขณะทดลองเรียนไปแล้ว
3. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามในช่องแสดงความเห็นของคลิป youtube หรือ คลิกแสดงความคิดเห็นด้านล่าง
4. ติดตามนัดหมายพิเศษในหน้าเว็บ bit.ly/jbsci2021


 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 - 4.7
 
 2. งานของวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 scijb006
 ***เป็นการทดลองเรียนออนไลน์ มีการบันทึกเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูซ้ำได้***
 
 3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ
 
 4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
      4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/315-scijb006 ) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
      4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
 
 5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
      5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
      5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
      5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 18 - 27  (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 14 ก.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน

6. สื่อที่เข้าศึกษา
  http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/315-scijb006

คลิปสำหรับดูประกอบกิจกรรมในแบบฝึกหัดหรือคลิกที่ https://www.youtube.com/watch?v=_PyNymv3MF4/v


*หากพบข้อสงสัยสามารถสอบถามในปุ่ม"แสดงความคิดเห็น"ครับ* 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 กันยายน 2021 เวลา 14:57 น.
 


หน้า 1 จาก 44

 

วงการครู KruChamp.com

Polls

ปิดเทอมแล้ว ยังไงดี
 

Who's Online

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Advertisement

Featured Links:
บ้านครูแชมป์
เรียนพิเศษในพิษณุโลก