Home dsc

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

dsc
sawasdee2.gif


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 4201 ครูแชมป์ 1831
2 4202 ครูแชมป์ 1414
3 4203 ครูแชมป์ 2147
4 4204 ครูแชมป์ 1347
5 4205 ครูแชมป์ 1353
6 4206 ครูแชมป์ 1278
7 4207 ครูแชมป์ 1280
8 4208 ครูแชมป์ 1352
9 4209 ครูแชมป์ 1489
10 4210 ครูแชมป์ 1253
11 4211 ครูแชมป์ 1327
12 4212 ครูแชมป์ 1231
13 4213 ครูแชมป์ 1282
14 4214 ครูแชมป์ 1297
15 4215 ครูแชมป์ 1269
16 4216 ครูแชมป์ 1280
17 4217 ครูแชมป์ 1422
18 4218 ครูแชมป์ 1418
19 4219 ครูแชมป์ 1272
20 4220 ครูแชมป์ 1309
21 4221 ครูแชมป์ 1416
22 4222 ครูแชมป์ 1459
23 4223 ครูแชมป์ 1377
24 4224 ครูแชมป์ 1241
25 4225 ครูแชมป์ 1274
26 4226 ครูแชมป์ 1361
27 4227 ครูแชมป์ 1446
28 4228 ครูแชมป์ 1269
29 4229 ครูแชมป์ 1249
30 4230 ครูแชมป์ 1514
31 4231 ครูแชมป์ 1273
32 4232 ครูแชมป์ 1265
33 4233 ครูแชมป์ 1248
34 4234 ครูแชมป์ 1286
35 4235 ครูแชมป์ 1315
36 4236 ครูแชมป์ 1341
37 4237 ครูแชมป์ 1231
38 4238 ครูแชมป์ 1316
39 4239 ครูแชมป์ 1320
40 4240 ครูแชมป์ 1590
41 4241 ครูแชมป์ 1379
42 4242 ครูแชมป์ 2868
43 4243 ครูแชมป์ 2520
44 4244 ครูแชมป์ 1808
45 จ่าการบุญ 4.2 / 2565 ครูแชมป์ 5747