Home dsc

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

dsc
sawasdee2.gif


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 4201 ครูแชมป์ 384
2 4202 ครูแชมป์ 214
3 4203 ครูแชมป์ 201
4 4204 ครูแชมป์ 283
5 4205 ครูแชมป์ 207
6 4206 ครูแชมป์ 210
7 4207 ครูแชมป์ 206
8 4208 ครูแชมป์ 291
9 4209 ครูแชมป์ 367
10 4210 ครูแชมป์ 213
11 4211 ครูแชมป์ 216
12 4212 ครูแชมป์ 203
13 4213 ครูแชมป์ 206
14 4214 ครูแชมป์ 209
15 4215 ครูแชมป์ 211
16 4216 ครูแชมป์ 205
17 4217 ครูแชมป์ 357
18 4218 ครูแชมป์ 282
19 4219 ครูแชมป์ 215
20 4220 ครูแชมป์ 206
21 4221 ครูแชมป์ 361
22 4222 ครูแชมป์ 284
23 4223 ครูแชมป์ 207
24 4224 ครูแชมป์ 208
25 4225 ครูแชมป์ 209
26 4226 ครูแชมป์ 285
27 4227 ครูแชมป์ 285
28 4228 ครูแชมป์ 214
29 4229 ครูแชมป์ 185
30 4230 ครูแชมป์ 366
31 4231 ครูแชมป์ 217
32 4232 ครูแชมป์ 215
33 4233 ครูแชมป์ 201
34 4234 ครูแชมป์ 215
35 4235 ครูแชมป์ 199
36 4236 ครูแชมป์ 292
37 4237 ครูแชมป์ 209
38 4238 ครูแชมป์ 221
39 4239 ครูแชมป์ 287
40 4240 ครูแชมป์ 297
41 4241 ครูแชมป์ 288
42 4242 ครูแชมป์ 336
43 4243 ครูแชมป์ 489
44 4244 ครูแชมป์ 380