Home ครูแชมป์ขี้เล่า ความเมตตา ความรัก ความสามัคคี

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ความเมตตา ความรัก ความสามัคคี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:50 น.

ธรรมะจากพระอาจารย์กัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม

เรื่อง ความเมตตา ความรัก ความสามัคคี